Семинар “Особенности учёта у субъектов автотранспорта”, 07.10.17

20915551_374165516333155_4431597194653843411_nВ рыночной экономике важно, чтобы предприниматели, менеджеры, бухгалтеры и фрилансеры знали о бухгалтерском учете не только в общем аспекте, но и в отраслевых особенностях. В этом контексте предлагается узнать особенности учета в транспортом отрасли.

 

Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Тематика:
I. Учёт топлива, аккумуляторов и автомобильных шин
1.1. Определение норм расхода и учёт топлива
1.2. Установление норм пробега автомобильных шин
1.3. Учёт движения аккумуляторов
II. Учёт затрат на содержание и ремонт автотранспортных средств
2.1 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при их приобретении
2.2 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при постоянном характере ремонтных работ
2.3 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при непостоянном характере проведения ремонтных работ
2.4 Особенности учёта автотранспортных средств полученных в лизинг (аренду, имущественный найм)
III. Учёт и налогообложение доходов и расходов на предприятиях автотранспорта
3.1 Состав и признание доходов и расходов
3.2 Учёт доходов и расходов при транспортировке грузов
3.3 Учет доходов и расходов при транспортировке пассажиров
3.4 Учёт экспорта транспортных услуг
IV. Учёт убытков в результате аварии автотранспортных средств
4.1 Учёт чрезвычайного убытка незастрахованного автотранспортного средства
4.2 Учёт чрезвычайного убытка застрахованного автотранспортного средства
4.3 Учёт расходов в случае, если автомобиль, потерпевший аварию частично потерял эксплуатационные свойства и убытки возмещаются виновным лицом
4.4 Учет расходов при аварии автомобиля, в случае, когда он застрахован

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 600 леев, цена, которая включает информационный материал. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 05.10.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону.

Координаты семинара:
Дата: 7 октября 2017 г, (09:30 – 13:30)
Местность: Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 43
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail:klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Advertisements

Leave a comment

Seminar or. Bălți ”Aspecte durabile ale contabilității importului și exportului”, 14.10.2017

Import_-_ExportMarca Klubafaceri SRL organizează un seminar dedicat Dstră, antreprenori și contabili, pentru a obţine informaţii şi răspunsuri concrete privind contabilitatea exportului şi importului. Activitatea este axată pe aspecte practice și ușor de utilizat pentru viitorul companiei Dstră privind relațiile externe economice.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Evidenţa legislativă, privind regimurile import / export;
2. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a serviciilor;
3. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a bunurilor economice;
4. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a serviciilor;
5. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a bunurilor economice;
6. Procedura de restiuire a Taxei pe Valoare Adaugăte.

Vă surprindem plăcut cu:
• Discuţii interactive – toate întrebările Dstră vor primi un răspuns elocvent prin
prezentarea exemplelor practice în model de documente;
• Networking profesional – împărtăşiţi problemele profesionale cu colegii din celelalte
instituţii de specialitate;
• Trainer cu experienţă profesională în contabilitate – care va dezbate exemple, studii de
caz, soluţii concrete, adaptate cerinţelor Dstră.

Tarife participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 12.10.17. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 14 octombrie 2017, (ora 09:00 – 12:30)
Locaţie: or. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu 1
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor, Contabil șef (Experienţă 10 ani)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar or. Bălți “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 14.10.2017

AlimDeterminarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii;
2. Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică;
3. Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării;
4. Operaţiile de retur a mărfurilor;
5. Contabilitatea mărfurilor social importante;
6. Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică;
7. Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare;
8. Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei.

Printre competenţele dobândite la finalizare se vor distinge:
Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
Completarea documentelor de gestiune;
Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
Studii practice în evidenţa contabilă.
O importantă componentă a planului, este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ.
Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 12.10.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 14 octombrie 2017, (13:00 – 16:00)
Locaţie: or. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu 1
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Politica fiscală și vamală stabilește noi facilități pentru contribuabili la calculul amortizării în scopuri fiscale

Mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se determină în conformitate cu art. 26 din Codul fiscal, cu art. 24 și 27.
Reamintim, la elaborarea inițială a politicii fiscale și vamale pentru 2018, Ministerul Finanțelor a propus înlocuirea cuvântului “uzură” cu cuvântul “amortizare” pe tot cuprinsul Codului fiscal.
Astfel, mijloacele fixe pe care se va calcula amortizarea sunt mijloacele fixe reflectate în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei.
De asemenea vor fi considerate mijloace fixe supuse amortizării fiscale, investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract deleasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la art.27 alin.(9).
Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se va ține per fiecare obiect separat.
Amortizarea mijloacelor fixe urma să fie calculată prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare atribuibilă fiecărui mijloc fix proporţional lunilor aflate în bilanţul contribuabilului.
Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern.
Mai multe instituții s-au pronunțat asupra acestei propuneri și consideră că, stabilirea metodei lineare pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale cu deducerea în modul propus de către Ministerul Finanțelor, nu va asigura simplificarea calculelor nici pentru agentul economic, nici pentru organele de control, Asociația Băncilor din Moldova invocând motivul diferenţelor dintre valoarea contabilă şi baza valorică la 01.01.2018 contribuabilul va ţine evidenţa separat în scopuri financiare şi fiscale pentru toate imobilizările corporale înregistrate în bilanţ la situaţia din 01.01.2018 până la ieşirea acestora. Astfel, efectul simplificării se va realiza doar în cazul înlocuirii complete a imobilizărilor corporale cu cele procurate după 01.01.2018, ceea ce este practic imposibil pentru contribuabili mari, care deţin un număr mare de imobilizări corporale din categoria I de proprietate (clădiri), cu termenul de amortizare până la 40 ani.
De asemenea necesitatea ţinerii evidenţei separate în scopuri financiare şi fiscale pentru fiecare obiect în parte va conduce la suportarea costurilor suplimentare de către agenţii economici pentru resurse umane şi ajustarea soft-urilor.
Concomitent cu modificarea art.26 şi 27 urmează a fi modificat Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14.03.2017 din motivul unor situaţii specifice, care nu se regăsesc în codul fiscal. Astfel, în scopul evitării interpretărilor diferite de către agenţii economici şi organele de control, aceste modificări urmează a fi examinate în complex.
În acest sens, Ministerul Finanțelor a acceptat, propunerile privind acordarea unei perioade de tranziție pentru trecerea la noua metodă de evidență și calcul a amortizării în scopuri fiscale și propune o nouă metodă de calcul, care va fi reglementată printr-un articol separat – 261.
Noul sistem prevede:
1) Evidența mijloacelor fixe urmează a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix;
2) Calculul uzurii în scopuri fiscale urmează a fi realizat doar prin aplicarea metodei liniare;
3) Excluderea clasificării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și gruparea mijloacelor fixe în funcție de durata de funcționare utilă conform catalogului aprobat de Guvern;
4) Permiterea deducerii cheltuielilor de reparații pentru proprietatea contribuabilului conform principiilor stabilite în SNC;
5) Păstrarea plafonul valoric pentru calificarea proprietății drept mijloace fixe;
6) Păstrarea limitării mărimii deductibile a cheltuielilor suportate pentru reparația mijloacelor fixe închiriate.
Concomitent, se propune aplicarea abordării implementate anterior, prin determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix prin calcul, reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
În acest context, se propune stabilirea dreptului agentului economic de a alege modul de calcul a amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art.26 și 27 din Codul fiscal sau conform art.261 din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2018.
Alegerea regimului fiscal se va realiza, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, până la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
Astfel, dacă proiectul va fi aprobat, la 01.01.2018 contribuabilul va putea opta pentru aplicare metodei existente a calcului amortizării (uzurii) în scopuri fiscale sau aplicarea noii metodologii.
În decursul perioadei respective, agentul economic va dispune de timpul suficient pentru ajustarea după necesitate a sistemelor informaționale utilizate pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale și efectuarea inventarierii și calcului bazei valorice a mijloacelor fixe aflate în gestiune.
Noua metodă de calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale urmărește diminuarea discrepanțelor privind metodologia evidenței mijloacelor fixe în scopuri financiare și fiscale, evidența urmând a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix excluzând clasificarea pe categorii de proprietate.
Calculul amortizării în scopuri fiscale urmează a fi realizat prin aplicarea metodei liniare.
Stabilirea metodei liniare presupune următoarele avantaje:
– simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control;
– reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale;
– excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului;
– excluderea riscului sancționării de către organele de control;
– asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderile fiscale se realizează în mărimi arbitrare;
– se aplică în majoritatea statelor;
– sistemului actual este unul ineficient și nu asigură efectul metodei degresive existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe.
Totodată, ACAP, AmCham, și Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) au propus majorarea valorii automobilului considerat de lux de la 200 000 lei la 300 000 lei. Propunerea a fost respinsă de Ministerul Finanțelor.

Sursa: Contabilsef.md

, , ,

Leave a comment

Seminar “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 09.09.2017

^80D91242CF8B174C09518A0B4F4E1784725011FE5FE23F6B90^pimgpsh_fullsize_distrDeterminarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
• Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
• Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
• Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
• Operaţiile de retur a mărfurilor
• Contabilitatea mărfurilor social importante
• Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
• Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
• Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei
Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:
• Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
• Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
• Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
• Completarea documentelor de gestiune.
• Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
• Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
• Studii practice în evidenţa contabilă;
O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 07.09.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 09 septembrie 2017, (09:30 – 12:30)
Locaţie: Chişinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 13.09.2017

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.
Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor Dvs., extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.
Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile;
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale;
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului);
Tema 5. Contabilitatea stocurilor;
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate;
Tema 7. Contabilitatea numerarului;
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor;
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu;
Tema 10. Contabilitatea datoriilor;
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor;
Tema 12. Contabilitatea veniturilor;
Tema 13. Situații financiare;
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15).

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs:Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
1750 lei – 19.07.2017 – 03.09.2017 (inclusiv)
2000 lei – 04.09.2017 – 12.09.2017

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 12.09.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 13.09.2017 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
Web: klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”, 16.09.2017

^8FB830FAAB12F44654765FCC3BB5BA4096FDA55BC705328D57^pimgpsh_fullsize_distrCosturile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

Atfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Plan de activitate:
1.Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie.
2.Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie:
2.1. Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2.Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3.Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.
3.Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare.
4.Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale:
4.1.Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2.Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email.
Achitările se acceptă până la data de 14.09.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 16 septembrie 2017, (ora 09:15- 13:15)
Locaţie: Chişinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Klubafaceri

Leave a comment