CURS CONSULTATIV PROFESIONAL ÎN CONTABILITATE din 20.02.2017

2016Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.
Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, abstract de lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.
Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
5. Contabilitatea stocurilor
6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
7. Contabilitatea numerarului
8. Contabilitatea investiţiilor
9. Contabilitatea capitalului propriu
10. Contabilitatea datoriilor
11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
12. Contabilitatea veniturilor
13. Situații financiare
Profesorii sunt experţi contabili care lucrează de ani de zile în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.
La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, suport informațional etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs:
Pentru participare la curs, achitaţi/cursant tariful de instruire: 2000 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Se oferă o reducere de 250 lei din costul cursului, dacă se achită până la data de 14.02.2017 (inclusiv). Achitările se acceptă până la data de 17.02.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: cursul va începe din data de 20 februarie 2017 (ora: 1745-2000)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri) sau (marți și vineri)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabil, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069 555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar consultativ „Completarea situațiilor financiare și Declarației VEN 12”, 11.02.2017

8dc39a483c878d6928568c0f4a3285d6232f9fd88dd33aba10pimgpsh_fullsize_distrÎn cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN 12 din domeniul Fiscalității și Contabilității, elaborarea Politicilor contabile

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare

Obiectivele seminarului se focusează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și în modul de verificare și completare;
Interacțiune cu specialiști din domeniul financiar – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:
Pregătirea închiderii situaților financiare anului 2016
Aspecte fiscale privind veniturile aanului 2016
Aspecte fiscale privind cheltuielile anului 2016
Completarea Borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale 2016
Întocmirea Declaraţiei VEN 12
Aspecte financiar – contabile la întocmirea politicilor contabile anului 2017 (model practic)

Tarif participare seminar:

Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1500 lei, preţ ce include materialul informativ, prânzul și pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Se oferă o reducere de 200 lei din costul seminarului, dacă se achită până la data de 06.02.2017 (inclusiv).
Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 09.02.2017.
Mai multă informație pe email, sau telefon. 

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 11 februarie 2017, (0900 – 1500)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialist financiar -contabil, practician
 Invitat special: Auditor practician CAP, Contabil Șef, specialist din domeniul fiscal

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069 555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Консультационный семинар ,,Заполнение форм финансовой отчетности и Деклараций VEN 12”, 28.01.17

8dc39a483c878d6928568c0f4a3285d6232f9fd88dd33aba10pimgpsh_fullsize_distrВ рамках настоящего интерактивного семинара будут представлены практические аспекты, примененные в Декларации VEN 12 относящиеся к налоговой и бухгалтерской отчётности, разработке бухгалтерской учетной политики

 

Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Цели семинара фокусируются на:
Детальном понимании затребованной информации и способе заполнения;
Структуре новых данных и влияние на использованные информационные системы и способе проверки и заполнения;
Взаимодействие со специалистами из области финансов и бухгалтерской отчетности, извлекая выгоду из их опыта в рамках сессии вопросов и ответов.

Тематика:
Подготовка закрытии финансовых отчетностей за 2016 г.
Налоговые аспекты доходов и расходов за 2016 г. – 2017 г.
Заполнение Декларации VEN 12
Финансово-бухгалтерские аспекты при разработке бухгалтерской учетной политики  2017 года (практический пример)

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 1500 леев, цена, которая включает информационный материал, обед и перерыв на кофе. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Предоставляется скидка в 200 леев из общей стоимости семинара, при осуществлении оплаты до 20.01.2017 г. (включительно).
Оплаты принимаются до 26.01.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону. 

Координаты семинара:
Дата: суббота, 28 января 2017 г., (0900 – 1515)
Местность: Кишинёв, (Адрес будет сообщен за 2 дня до проведения семинара)
Язык: русский
Вид обучения: информационно-практический
Инструкторы: специалисты в области финансов и бухгалтерии, практикующие специалисты
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер, специалист в области налогов

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 069 555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

CURS CONSULTATIV PROFESIONAL ÎN CONTABILITATE, 23.01.2017

2016Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate al unei firme.
Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, abstract de lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.
Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:

 • Elaborare Politicilor contabile
 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 • Contabilitatea imobilizărilor corporale
 • Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
 • Contabilitatea stocurilor
 • Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
 • Contabilitatea numerarului
 • Contabilitatea investiţiilor
 • Contabilitatea capitalului propriu
 • Contabilitatea datoriilor
 • Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
 • Contabilitatea veniturilor
 • Situații financiare

Profesorii sunt experţi contabili care lucrează de ani de zile în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.
La finalizarea cursului consultativ, participanților se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, suport informațional, etc) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs:
Pentru participare la curs, achitaţi/cursant tariful de instruire: 2000 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Se oferă o reducere de 250 lei din costul cursului, dacă se achită până la data de 16.01.2017 (inclusiv). Achitarile se acceptă pîna la 20.01.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: cursul va începe din data de 23 ianuarie 2017 (ora: 1745-2000)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri) sau (marți și vineri)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabil, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069 555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Aspecte fiscal – contabile privind stocurile distruse de calamităţi naturale

marfaO întreprindere înregistrează pagube după ce un incendiu distruge o parte din stoc. Cum va proceda societatea pentru a scoate din evidenţă aceste articole? Sunt acestea considerate cheltuieli deductibile? Care va fi tratamentul TVA aplicat?

În cazul unui incediu asupra unui stoc de bunuri, întreprinderea  este obligată să efectuieze inventarierea conform  Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012 p. 3 al. (7) ,,în caz de incendii, calamităţi naturale sau alte evenimente excepţionale (inundaţii, cutremure de pămînt etc.)’’. În luna în care a avut loc incendiul intrepinderea perfectează actele de inventariere, şi nu să aştepte comisia de la firma de asigurare. Eventual, se poate efectua un inventar şi în prezenţa acesteia, dacă aşa prevede procedura. Nu trebuie să aşteptaţi până veţi primi suma de la asigurător, întrucât societatea trebuie să prezinte patrimoniul real, existent în orice moment.
În baza p. 79 din ordinului de mai sus: rezultatele inventarierii vor fi înregistrate atît în evidenţă tehnico-operativă, cît şi în contabilitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la dată luării deciziei privind rezultatele inventarierii.
În condiţiile în care se justifică faptul că stocul a fost distrus în urmă incendiului, nu cade sub incidenţa art 102. al (4) al CF, se restabiliște suma TVA (colectat). Se acceptă în cazul cînd în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
Prin urmare, pentru a fi deductibile cheltuielile cu stocul distrus de incendiu este necesar să aveţi dovadă emisă de organele abilitate (pompieri) prin care se demonstrează că magazinul /depozitul respectiv a luat foc și stocul distrus fiind asigurat civil.

Leave a comment

Seminar consultativ „Completarea situațiilor financiare și Declarației VEN 12”, 21.01.2017

8dc39a483c878d6928568c0f4a3285d6232f9fd88dd33aba10pimgpsh_fullsize_distrÎn cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN 12 din domeniul Fiscalității și Contabilității, elaborarea Politicilor contabile

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare

Obiectivele seminarului se focusează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și în modul de verificare și completare;
Interacțiune cu specialiști din domeniul financiar – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. 

Tematica:
Pregătirea închiderii situaților financiare anului 2016
Aspecte fiscale privind veniturile și cheltuielile anului 2016 – 2017
Întocmirea Declaraţiei VEN 12
Aspecte financiar – contabile la întocmirea politicilor contabile anului 2017 (model practic) 

Tarif participare seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1500 lei, preţ ce include materialul informativ, prânzul și pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Se oferă o reducere de 200 lei din costul seminarului, dacă se achită până la data de 13.01.2017(inclusiv).
Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 19.01.2017.
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 21 ianuarie 2017, (0900 – 1515)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialist financiar – contabil, practician
Invitat special: Auditor practician CAP, Contabil Șef, specialist din domeniul fiscal

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069 555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Singurul ziar pentru business de limbă română din Republica Moldova revine pe piaţa mediatică în 2017

ziareDupă o pauză de un an în care a apărut sub formă de supliment al ziarului Jurnal de Chişinău, publicaţia ECOnomist revine la formatul independent de săptămânal pentru business.
În 2017 ziarul va apărea în fiecare miercuri într-un format de 16 pagini, care vor include rubricile tradiţionale: „Macroeconomie”, „Finanţe publice”, „Finanţe”, „Bănci”, „Companii”, „Agricultură”, „Imobiliare”, „Opinii”, „IT”, „Auto şi Transporturi”, „Externe”, „Succesul Tău” , “Marketing” precum şi rubrica „Legislaţie” în care urmează să fie continuată seria de materiale din ciclul „Avocatul Afacerii”.
Decizia de a reveni la formatul independent a venit după numeroase îndemnuri ale cititorilor, care doresc totuşi un ziar economic separat şi nu un supliment la un ziar generalist.
“Deşi suntem conştienţi că trebuie într-un fel să mergem împotriva curentului aşa cum trebuie să facem faţă expansiunii internetului, am ajuns la concluzia că presa tipărită încă nu şi-a epuizat toate rezervele. Din contra, aceasta poate oferi o sinteză bine selectată a celor mai importante evenimente din domeniul economic, în cazul nostru. Un ziar poate oferi o selectare a celor mai importante evenimente şi o prezentare a acestora sub forma unor analize care să răspundă la cele mai importante întrebări. Astfel, un ziar tipărit, pe lângă faptul că vă oferă posibilitatea de a vă odihni de Internet, vă economiseşte şi timpul deoarece nu mai trebuie să navigaţi în oceanul informaţional din reţea, deseori de o calitate îndoielnică. Anume din această cauză o bună parte din ziarele tipărite, în special cele de business nu doar că nu cedează în faţa internetului dar şi îşi cresc tirajul.”, se spune într-un anunţ al redacţiei ECOnomist.
“Pornind de la aceste considerente, am decis să revenim şi să vă oferim un produs complet, pliat pe necesităţile dvs de informare. Totodată, aşteptăm să se stabilească o legătură inversă cu cititorii pentru a îmbunătăţi constant calitatea şi conţinutul publicaţiei. În plus, ziarul va fi tot timpul deschis expunerii unor opinii de calitate.Pentru a avea însă un restart de calitate, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a reuşi abonarea unui număr cât mai mare de cititori. Vă aşteptăm, astfel, în oficiile poştale pentru a vă abona la ziarul ECOnomist.”
Vă puteţi abona la ziarul ECOnomist în toate oficiile „POŞTA MOLDOVEI” din ţară sau la distribuitorii noştri:
Moldpressa (022) 22 63 23; Pressinform-Curier (022) 23 71 87; Ediţii Periodice (022) 23 37 40; MESAGERIA D & D (022) 21 00 70

Indice 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
PM 21749 24,00 lei 72,00 lei 144,00 lei 288,00 lei

Detalii eco.md

Last modified on Monday, 12 December 2016 10:24

Leave a comment