Archive for September, 2013

Mașina de casă și control. Relația comercială dintre consumator – stat – comerciant

În cazul în care planificaţi să desfăşuraţi o activitate comercială şi de prestare a serviciilor cu plată în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, sunteţi obligat să cumpăraţi o maşină de casă şi control sau, cum mai este numită, aparat de casă.

Aparatul de casă reprezintă o formă de evidenţă operativă a banilor care circulă în numerar şi din acest motiv, înregistrarea sa la inspectoratul fiscal este obligatorie.

Trebuie să ştiţi că există aparate de casă cu unul ori mai multe ecrane, dacă consideraţi ca aveţi nevoie de ecranul al doilea, care de obicei este destinat cumpărătorului, rămîne să alegeţi opţiunea.

Un alt lucru important este alegerea tipului bateriei, puteţi opta pentru o baterie de încarcare Li-Ion şi una Ni-Mh.

Factor important este viteza de tipar al bonului fiscal. Daca aveţi un flux mare de clienţi ce trebuie deserviţi simultan, alegeţi un aparat cu o viteza de tipar mai mare, în caz contrar puteţi opta spre aparatele cu viteze de tipărire mai redus.

După procurarea propriu-zisă, urmează procedura obligatorie de înregistrare aparatului de casă la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat, care se realizează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (elaborat întru executarea pct.3 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”).

Pentru înregistrarea Aparatului de Casă la Inspectroratul Fiscal de Stat aveți nevoie de următoarele documente:

Aparatul de casă (MECC).

♦ Cererea îndeplinită pentru înregistrarea (MECC) .

♦ Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.

Copia licenței sau autorizației, a profilului de activitate a întreprinderii.

♦ Contractul la deservirea tehnică a MCC în doua exemplare confirmat cu stampilă umedă a organizației consumator.

♦ Copia facturii fiscale la procurarea MCC.

♦ Registrul MCC (cusut, numerotat si indeplinit cu datele juridice ale intreprinderii).

♦ Registrul tehnic al MCC(cusut, numerotat si indeplinit cu datele juridice ale intreprinderii).

♦ Copia paginii a pașaportului MCC, unde este indicat numărul și ștampila.

Adresa amplasării MCC, trebuie sa fie înregistrată la Inspectoratul Fiscal.

De verificat la Inspectoratul Fiscal Teritorial, dacă întreprinderea are datorii.

Menţionez că operaţiunea economică este un fapt economic care constă în vânzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, recepţionarea de plăţi pentru bunuri, lucrări, servicii, recepţionarea de plăţi fiscale/nefiscale, recepţionarea altor plăţi şi cotizaţii.

Prin neaplicarea MCC urmează de înţeles neutilizarea de facto a MCC, adică de fapt neînregistrarea prin MCC măcar a unei operaţiuni economice şi neeliberarea bonului de casă respectiv consumatorului (duce la sancțiune drastică a comerciantului prin amendă).

Tipurile de amendă posibile aplicabile le găsiți aici.

Faptul că contribuabilul este pregătit pentru a utiliza MCC şi că, MCC este în stare bună de funcţionare, se dovedeşte documentar prin Raportul X [terminologia MCC] care a fost emis la începutul zilei de gestiune la verificarea funcţionalităţii MCC (întotdeauna atrageţi atenţie la dată şi oră, care trebuie să fie data calendaristică curentă, iar timpul – timpul real ± 15 minute, altfel urmează de adresat centrului de asistenţă tehnică CATMCC cu care aveţi încheiat contract de deservire tehnică a MCC).

Graficul se aduce la cunoştinţă nemijlocit utilizatorului MCC (vânzător, prestator, operator, casier etc.) sub semnătură (înscrisul Am făcut cunoştinţă“, numele, prenumele, semnătura şi data).

Utilizatorul nemijlocit al MCC verifică funcţionalitatea MCC la începutul perioadei (zilei) de gestiune indicată în grafic.

Dacă până la sfârşitul perioadei de gestiune (iniţiate prin emiterea Raportului X) nu s-au efectuat operaţiuni economice, atunci operaţiunea de finalizare a gestiunii zilnice, adică emiterea raportului de închidere zilnică, Raportul Z, poate să nu fie executată şi, prin urmare, înscrierea în RMCC nu se efectuează. Trebuie asigurată doar păstrarea Raportului X, care se lipeşte pentru păstrare pe formularul 3-III al RMCC.

Atenţionez despre obligaţiunea contribuabilului de a asigura păstrarea documentaţiei de exploatare pe toată perioada de exploatare a MCC, iar a rapoartelor de închidere zilnică (lipite în RMCC pe formularul 3-III) şi a benzilor de control – nu mai puţin de 5 ani de la momentul emiterii acestora.

Pentru fiecare maşină de casă şi de control (MCC) se deschide câte un RMCC în parte, pentru fiecare an sau semestru de gestiune, care se prezintă la organul fiscal care a înregistrat (care înregistrează sau re-înregistrează) MCC pentru consemnare.

Importantă este ținerea legăturei strînse de consultări periodice cu inspectorul fiscal teritorial pentru evitarea erorilor în utilizarea aparatului de casa și control.

Recomandabil este să semnaţi un contract de “deservire tehnică”, cu firma de la care aţi cumpărat aparatul care va monitoriza funţionarea sa. De obicei, un contract de aşa tip de servicii se semnează pe o perioadă de un an.

Returul mijloacelor bănești din casierie apare ca rezultat a restituirii de către cumpărător a bunului anterior procurat. În acest caz cumpărătorul este obligat să restituie și bonul de casă (cecul) ce a fost eliberat la efectuarea cumpărăturii.

Casierul (operatorul) împreună cu responsabilul de activitatea financiară a entității economice, întocmeaşte Actul privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienţilor) pentru mărfurile şi bonurile de casă întoarse (în continuare act). Totodată, anulează şi lipeşte bonurile de casă restituite pe o foaie de hîrtie care împeună cu actul sînt transmise şi păstrate în contabilitate.

Deasemenea, e binevenit să fie întocmit un act de retur, semnat de cumpărător și responsabil din cadrul entității economice, care confirmă restituirea bunului și încasarea mijloacelor bănești de către cumpărător.

Autor: Igor Goreacii

Sursa: http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=7532&parent=0

Advertisements

,

Leave a comment

Companiile care scot Moldova din recesiune. Top exportatori & importatori ianuarie – iunie 2013

Este un adevăr cunoscut de toată lumea: economia Republicii Moldova nu poate ieşi din recesiune şi înregistra o creştere substanţială fără investiţii străine. Acest adevăr este o dată în plus confirmat de datele furnizate de Serviciul Vamal, aducem sincere multumiri. Care arată că firmele cu capital străin deţin poziţii de frunte în topurile primelor 100 de exportatori şi importatori din Moldova. Acest lucru bucură şi întristează în acelaşi timp. Bucură pentru că, în ciuda tuturor dificultăţilor, investitorii străini continuă să activeze şi chiar să-şi extindă afacerile în Moldova, dar întristează deoarece companiilor moldoveneşti le vine tot mai greu să facă faţă concurenţei.

Rezultatele perioadei anului ianuarie – iunie 2013, arată că cea mai mare parte a exporturilor a fost asigurată de compania cu capital german Draexlmaier Automotive SRL, cel mai mare holding industrial din Moldova, care se află pe primul loc în clasament, conform și clasamentului anului 2012 deține poziția de lider.

În acelaşi timp, compania Vacomplex SRL își menține poziția în clasament ocupînd locul 2. Cel mai mare colector de metal din țară Metalferos SA deține loc de frunte în clasament locul 3 la export cu diferte tipure de metale, ceea ce este o surpriză pentru țară noastră în acest gen de activitate, fără minereuri de fier. Potrivit experţilor, acest lucru poate fi explicat prin conjuncturarea liberarizării pe piaţa metalurgică.

Compania Trans Oil, a cedat poziţia de lider deţinută în 2011, coborându-se pe locul patru şi este urmată în top de compania ICS LEAR CORPORATION SRL.

În primii trei ani de activitate compania Introscop SA se află pe poziția a zecea a clasamentului, face recunoașterea unui management profesional de gestiune.

Întreprinderea Glass Container Company SA, unul dintre cei mai mari producători de sticle şi borcane de sticlă din Moldova, mai mulţi ani la rînd se menţine la mijlocul clasamentului, fiind pe poziţia a 23-a.

Cei mai mari jucători din industria de conserve cum ar fi Natur Bravo, Orhei-Vit, Alfa Nistru SA de asemenea, se află în top, situîndu-se pe locul 18, 20 și respectiv 37. Companiile din industria uşoară  Ionel şi Zorile SA sunt şi ele în top 100 exportatori, situîndu-se pe locul 41 şi, respectiv, 49.

O surpriză a topului pentru această perioadă este eliminarea celei mai mari companii după numărul de angajaţi Calea Ferata din Moldova – pe care nu se regăsește în prezentul top, unde pe parcursul anului 2012 a deținut locul 38.

Este de notat faptul că companiile vinicole, denumite şi speranţa exporturilor moldoveneşti, s-au întărit în pozițiile clasamentului 100 de exportatori. În plus, companiile incluse în top sunt printre cele mai cunoscute în Moldova: Moldavschii Standart ICS SRL  – locul 24,  Zolotoi Aist – 28, Suvorov Vin SRL – 30, Renaissance-Perfect IM SRL – 35, Vinăria din Vale & CO SA – 51, Vinaria Bostavan SRL ÎM – 54, DK-Intertrade SRL respectiv locul 61.

În perioada ianuarie – iunie 2013, lista celor mai mari importatori ai Moldovei este condusă de SA Moldova Gaz, care deţine de doi ani și jumătate consecutiv poziţia de lider.

De menţionat că în lista celor mai mari 100 de importatori sunt prezenţi majoritatea  jucătorilor principali de pe piaţa produselor petroliere din Moldova. Astfel, compania rusească Lukoil-Moldova se situează pe locul doi,  Petrom-Moldova este pe locul 4, Rompetrol  Moldova SA – 7, Tirex Petrol deţine locul 8 iar  Bemol Retail SA locul 12.

De asemenea, operatorii de pe piaţa de telecomunicaţii ocupă locuri importante în top: compania Moldtelecom SA – locul 18, iar Orange Moldova SA – locul 43.

Este de remarcat faptul că o serie de companii se regăsesc atât în topul exportatorilor cât şi în cel al importatorilor. Astfel, compania Draexlmaier Automotive SRL, care ocupă locul 1 la export și deţine locul 3 la import, Introscop SRL cu capital străin deţine locul 24 la import şi locul 10 la export, iar cel mai mare producător de zahar  – Sudzucker-Moldova SA –  se află pe locul 14 la import şi pe locul 26 la export.

În listă la fel este prezentă cea mai mare companie producătoare de țigarete Tutun CTC SA deține locul 77 la import, iar la export devansînd această poziție cu locul 62. Se apreciază pozitivi o așa dinamică în balanța comercială a companiei.

Au început mult să depindă de importuri astfel de companii ca Efes Vitanta Moldova Bewery SA locul 25, Air Moldova SA – 19, JLC SA – 50.

O surpriză total pe piața importurilor este apariția companiei ICS Strabag SA în amenajarea drumurilor naționale precum Chișinău – Soroca, locul 26.

În acelaşi timp sunt de remarcat succesele unor companii care au contribuit la diminuarea importurilor precum Metro Cash & Carry Moldova SRL care activează în special în baza materiei autohtone ocupînd poziția 97, Bioprotect SRL – 96, Supraten SA – 81. Aceste companii cel mai probabil utilizează materia locală.

Economia Moldovei este slab bazată pe exporturi, iar dezvoltarea unor sectoare precum constructoare de masini , sectorului IT nu este o prioritate naţională, nu ar fi să ne surprindă faptul că furnizorii de mărfuri şi servicii domină topul. Statul nu este implicat la cota supremă de stimulare a exporturilor.

Top 100 exportatori ianuarie – iunie 2013 Top 100 importatori ianuarie – iunie 2013
1  „DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE”SRL 1        „MOLDOVAGAZ” SA
2  „VAMCOMPLEX” SRL 2        „LUKOIL-MOLDOVA” SRL
3  „METALFEROS” SA 3       „DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE”SRL
4  ICS „TRANS OIL LTD” SRL 4       „PETROM-MOLDOVA”    SA
5  I.C.S.”LEAR CORPORATION”S.R.L. 5      SA „ENERGOCOM”
6  SRL „MOL-DECLAR PROIECT” 6      ICS „TRANS OIL LTD” SRL
7  SRL „POLITRANS-BROKER” 7     IM”ROMPETROL MOLDOVA” S.A
8 „TRANSIMEX” SRL 8     „TIREX-PETROL” SA
9  „SHOOT-BAS” SRL 9     „VAMCOMPLEX” SRL
10 „INTROSCOP” SA 10    IM „DITA ESTFARM” SRL
11  SRL ,,DUNAV-TIR” 11   SRL „MOL-DECLAR PROIECT”
12 „OROM-IMEXPO” SRL 12    „BEMOL RETAIL”SRL
13 „IUGINTERTRANS”SA 13   „TRANSIMEX” SRL
14 „MOLDABELA” SRL 14   IM”SUDZUCKER-MOLDOVA” SA
15 „TRANSLOG” SRL 15   „DUFREMOL” SRL
16 IM „S.C. SCHENKER” SRL 16   SRL „POLITRANS-BROKER”
17 ,,DUFREMOL” SRL 17   I.C.S.”LEAR CORPORATION”S.R.L.
18 ICS „NATUR BRAVO”  SA 18  MOLDTELECOM SA
19 SRL „PRIDETEX” 19  „AIR MOLDOVA” IS
20 „ORHEI-VIT”SA 20  „TETIS INTERNATIONAL CO” SRL
21 „ROMINA CABLAGGI”SRL 21   „DAAC-AUTOSPORT” SRL
22 „ADD-PRODUCTION” SRL 22   „ACVILIN-GRUP” SRL
23 „GLASS CONTAINER COMPANY” SA 23  SRL,,DUNAV-TIR”
24 „MOLDAVSCHII STANDART”  ICS SRL 24  „INTROSCOP” SA
25 ICS”ASENA-TEXTIL” SRL 25  „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA
26 IM”SUDZUCKER-MOLDOVA” SA 26   ICS „STRABAG” SRL
27 „MAESTRO-NUT”   SRL 27  IM”RIHPANGALFARMA”  SRL
28 „ZOLOTOI AIST”SRL 28  „CALEA FERATA DIN MOLDOVA” IS
29  ICS „CSM UNIFORM” SRL 29  „METALICA-ZUEV”I.I.
30 „SUVOROV-VIN” SRL 30  „IUGINTERTRANS”SA
31 „MONICOL” SRL 31  ICS „ORBICO MA” SRL
32 „PROMETEU-T” SA 32  IM”AGROPIESE TGR GRUP”SRL
33 „CRIST-VALG” SRL 33  „VADALEX-AGRO” SRL
34 „PRIM-EXPORT” SRL 34  „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SA
35 „RENAISSANCE-PERFECT” IM SRL 35  IM „S.C. SCHENKER” SRL
36 „F.A.FASHION”SRL 36  SC „BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL
37 „ALFA-NISTRU” SA 37  IM”VINAMEX” SRL
38 „ICATEX-PRO” SRL 38  „ANDEZIT” SRL
39  IM”STEINEL ELECTRONIC”SRL 39  „TRANSLOG” SRL
40 ICS „KNAUF-GIPS” SRL 40  FIRMA „AVANTE” SRL
41 „IONEL”SA 41  „DOMINIC” SRL
42 „RUSAGRO-PRIM” SRL 42  „ADD-PRODUCTION” SRL
43 „VEST-RESURS” SRL 43   IM „ORANGE MOLDOVA”SA
44 „CROWN”  SRL 44  IM „DIAZCHIM” SRL
45  ICS „INDUSTRIAL INVEST”SRL 45  ICS „INDUSTRIAL INVEST”SRL
46 „LE BRIDGE CORPORATION LTD”(M.BRIT) 46  „ROMINA CABLAGGI”SRL
47 „FABRICA DE STICLA”IS 47  „PRIDETEX” SRL
48 I.C.S. „EXCEL MANUFACTURING” S.R.L. 48  „ZOLOTOI AIST”SRL
49 „ZORILE” SA 49  ICS „CARLSBERG” SRL
50  I.C.S. „MAXMANSERV” SRL 50  „JLC” SA
51 „VINARIA DIN VALE&CO”SA 51  „TRIGOR AVD” SRL
52  ICS „STAG TEXTILE INDUSTRY” SA 52  „MOLDAVSCHII STANDART”  ICS SRL
53  „TITITI SI C” SRL 53  „LE BRIDGE CORPORATION LTD”(M.BRIT)
54  „VINARIA BOSTAVAN”SRL IM 54  „MOLDABELA” SRL
55  „FARM EXPO” SRL 55  „VEACES-NOVA” SRL
56 „UNICAPS”  SRL 56  ICS”ASENA-TEXTIL” SRL
57 „PINTO MOLD COMP”  SRL 57  FERTILITATEA –CHISINAU” SA
58 „DOMINIC” SRL 58  „COCA-COLA IMBUTELIERE” SRL
59  „FTE MD – TRANS” SRL 59  „PRINTEMPS” SRL
60 „OILTECH” SRL 60  „AGROSTOC” CI
61 „DK-INTERTRADE” SRL 61  SC „TRANS CARGO TERMINAL” SRL
62  „TUTUN-CTC”SA 62 „PRIM – EXPORT „SRL
63 „IMPERIAL VIN” SA 63  „MOLDAVIAN AIRLINES” SA IM
64  IM „MOBITRADE” SRL 64  „MAXITEH-ST”SRL
65  SRL „MAGT-VEST” 65 „RPM URS FEDERAL SERVICES INT” INC
66 IM „MISO TEXTILE” SRL 66  ICS „CSM UNIFORM” SRL
67 MOLDOVAHIDROMAS SA 67  ICS „BUSINESS MARKET”  SRL
68 IM”MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA”SA 68  „AZMOL COMPANY” SRL
69 „TRICON”SA 69 „SLAVENA LUX”SRL
70 „SECOLUL XXI” SRL 70 „ACCENT ELECTRONIC” SA
71  „FARMAPRIM”SRL 71 „DAAC AUTO” SRL
72  IM”MAX & FURNITURE „SRL 72  „GLORIA QUARC” SRL
73  ICS „NIRES INTERNATIONAL” SRL 73 „ICS WETRADE” SRL
74  „PLASTIC MANUFACTURING”SRL 74 „MOLDIS TRADING LTD”  IM  SRL
75 SC „GLASS CONTAINER PRIM” SA 75 „ICATEX-PRO” SRL
76 „EXINT LOGISTIC” SRL 76 SC „GRAND PREMIUM” SRL
77  IM”LION-GRI”SRL 77 „TUTUN-CTC”SA
78  SC „SUDVINCOM”SRL 78 „COMALIMSER” SRL
79 „GLORIA QUARC”SRL 79 ICS  „EXCEL MANUFACTURING” SRL
80 „LABORATORIO TESSILE MOL” SRL 80 ICS „ONUR SUMMA JV” SRL
81 „AGROVIN BULBOACA” SRL 81 „SUPRATEN”SA
82 ICS „CARLSBERG” SRL 82 „MTZ LIDER” SRL
83  I.M. „BALTEANCA” SA 83  IM”MOLDCELL”SA
84 „ECOVIT” SRL 84  „VERO NADINA” SRL
85 „AGRIMEC” SRL 85 „ENERGO PETROL” SRL
86 „RATAGRUP – COM” SRL 86 „CONTINENT” SRL
87 SRL „BASARABIA-AGROEXPORT” 87  IM”STEINEL ELECTRONIC”SRL
88  SRL „NORTHSIDE TEXTILE” 88  SRL „ELERONTEH”
89  ,,TANLEO” SRL 89 IM CA „JET STAR” SRL
90 ARTIZANA” SA 90 „MOLDOVATRANSGAZ” SRL
91 „ROMANESTI” SA 91 „NOVAIMPORT” SRL
92 „CRICOVA” SA 92 „CONSTRUCT-ARABESQUE”SRL
93 SRL „INFINITEXTIL” 93 „F.A.FASHION”SRL
94 „DARON-LUX” SRL 94  SRL „EUROPLAST-CHISINAU”
95 „WINE INTERNATIONAL PROJECT” SRL 95  SRL „AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP” SRL
96 ,,CEREALE CUPCINI” SA 96  SRL „BIOPROTECT”
97  IM „CHATEAU VARTELY” SRL 97 „METRO CASH & CARRY MOLDOVA” SRL
98  I.C.S. „CB-TEX” S.R.L. 98 ICS „KNAUF-GIPS” SRL
99 „EUROMARBE” S.R.L. 99 „BPM-PLUS” SRL
100 „EURO OLMAR” S.R.L. 100 „TL INTEGRATOR” SRL

Sursa:  Serviciul Vamal

http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=9630:companiile-ce-domin-comerul-extern-al-r-moldova-top-100-exportatori-i-importatori-&catid=101:companii&Itemid=472

Autor: Igor Goreacii

,

Leave a comment