Archive for April, 2014

Asaltul unei localități fără jertve. Ucraina a dovedit mitul în adevăr

Legenda calului Troian, anul 750 Î.E.

722px-Brad_Pitt_horse,_Çanakkale    În cel de-al zecelea an al războiului, vicleanul Odiseu a organizat construirea unui cal gigantic din lemn, al cărui interior scobit putea ascunde luptătorii greci, printre care însuşi Odiseu. Calul a fost aşezat în afara porţilor Troiei, iar flota grecilor a început să se îndepărteze, de parcă ar fi fost înfrântă. Când troienii au văzut vasele plecând şi calul uriaş dincolo de porţile oraşului, au considerat că victoria le aparţine şi au tras calul în interiorul zidurilor Troiei. În acea noapte, grecii au coborât din cal şi au deschis porţile cetăţii, lăsând întreaga armată înăuntru. Troienii, luaţi prin surprindere, au fost ucişi.

Armata de fantomă din Normandia din 1944

tanc_gonflabil_95311000

Soldatii americani care faceau parte din aceasta unitate foloseau tancuri gonflabile, efecte sonore artificiale pentru a pacali trupele naziste. Al Albrecht a facut parte din aceasta unitate care va fi subiectul unui film documentar intitulat “Armata fantoma”, ce va fi difuzat la televiziunea PBS din Statele Unite. Potrivit acestuia, un grup de militari americani a aterizat in Franta in vara anului 1944, avand ca scop inducerea in eroare a armatei germane. Din Normandia si pana la Rin, 1.100 de soldati ai trupelor speciale au creat convoaie false, divizii fantoma pentru a pacali inamicul in privinta unitatilor americane. Miscarile acestor trupe au fost informatii top-secret, iar povestea lor a fost ascunsa aproape 50 de ani de la sfarsitul razboiului.

Legendara coloana BTR, ucraineană din Kramatorsk

video-o-coloana-cu-tehnica-militara--sub-drapel-rusesc--a-intrat-in-slaveansk-1397639968

Blindatele care au arborat drapelul Federaţiei Ruse şi se deplasau pe străzile oraşului Kramatorsk, localitate controlată de separatişti şi „omuleţii verzi”, aparţin forţelor armate ale Ucrainei. Liderul fracţiunii “Батькивщина” din Rada Supremă, Serghei Sobolev, a dezvăluit că prin această metodă militarii au putut pătrunde în oraşul Kramatorsk. „Sunt militarii noştri, care au folosit o tactică de a pătrunde în oraşul controlat de separatişti. a spus Sobolev.

 

 

 

Leave a comment

Țările de Jos au construit un drum cu marcaje luminisciente

8      Olanda a implementat un proiect neobișnuit să fie în realitate, “drumurile de viitor”, care va conduce cu siguranță masina chiar și în întuneric și în vreme rea. Principalul lucru în sistemul neobișnuit sunt marcajele rutiere luminoase. Benzile sunt făcute din vopsea fluorescentă specială. În timpul zilei, se stochează energie pentru a radia lumina în întuneric. Cu toate acestea, proiectul neobișnuit implementat pe șoseaua nr. 329, lungimea parcelei “inteligent” este de până la aproximativ 500 de metri.

Proiectul a fost implementat de compania Studio Roosegaarde, care intentioneaza sa distribuie proiectul privind noul traseu după testarea lui. Compania are multe alte proiecte ambițioase pentru a îmbunătăți rețeaua de drumuri. De exemplu, Studio Roosegaarde a inventat conceptul de semne rutiere, informații cu privire la ceea ce va apărea numai în anumite condiții meteorologice.

n_8827

Studio Roosegaarde, de asemenea, speră să realizeze pe piste “inteligente” de iluminat, care va salva o mulțime de energie electrică – acesta va fi alimentat de energia eoliană și activat numai în cazul în care există o mașină în apropiere.

Există, de asemenea o idee de a pune în aplicare marcaje speciale de circulație pentru vehicule electrice, care vor fi realizate în module wireless pentru a  reîncărca automobilul.

Autor: Igor Goreacii

 

 

Leave a comment

Recupererea taxei pe valoare adăugată, perspective şi confruntări

Taxa pe valoare adăugată este impozitul indirect asupra căruia se concentrează cea mai mare atenţie, atît din partea statului, cît şi din partea companiilor private. Administrarea acestuia este un lucru anevoios, migălos, deoarece necesită mult timp şi efort atît din partea contribuabililor, cît şi a serviciului fiscal (dări de seamă, controale, verificări).

Restituirea TVA este efectuată de Inspecto­ratul Fiscal Principal de stat (IFPs). Regulile de joc sunt reglementate de codul fiscal, Legile anuale ale bugetului de stat, hotărîri de guvern, instrucţiuni şi scrisori ale Ministerului finanţelor şi ale Inspectora­tului Fiscal Principal de stat.

În art 101, alin 1, din codul fiscal se stabileşte modul de calcul a TVA, care se determină ca diferenţă dintre sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate de către consumatori pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont, conform art.102.

În conformitate cu art. 101, alin 2, din Co­dul Fiscal, se stabileşte că dacă suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma TVA primită sau care urmează să fie primită de la consu­matori pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se raportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei TVA, ce urmează a fi achitată pe valori­le materiale, serviciile procurate în această perioadă.

Art.104, alin 1 stabileşte cota zero la TVA pentru livrările de mărfuri, servicii pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de măr­furi (inclusiv de expediţie) şi pasageri.

În conformitate cu art. 101, alin.5, din Co­dul Fiscal, dacă depăşirea sumei TVA la valorile ma­teriale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impo­zitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită TVA la valorile mate­riale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din con­tul restituirii impozitelor, în limitele cotei-standard a TVA, înmulţite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.

Restituirea TVA se efectuează în contul stin­gerii datoriilor agenţilor economici (sau ale credito­rilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.

Restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 37 de zile din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective. Subiectul impozabil, cu decizia corespunzătoare şi cu o cerere suplimentară, intervine la inspectoratul fiscal la care se deserveşte pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire.

Astfel, procedura detaliată de restituire a TVA este descrisă în Regula­mentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată aprobat prin HG nr. 93 din01.02.2013

Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili înregistraţi ca plătitori de TVA şi se efectuează prin Decizia Comisiei teritoriale privind restituirea TVA de la locul de deservire sau prin Decizia Comisiei IFPS privind restituirea TVA contribuabililor deserviţi de Direcţia de Administrare a Contribuabililor Mari (în continuare DACM).

Conform instrucţiunii nr. 188 din 17.11.200 rivind restituirea sumelor taxei pe valoare adăugată, contri­buabilii sunt repartizaţi pe grupe de credibilitate nu afost abrobată și care necesită a fi implementată la bun sfîrşit:

Grupa Descriere Criterii
Grupa I Subiecţi impozabili cu grad înalt de credibilitate;
 • Minimum 3 ani de activitate
 • Lipsa restanţelor la buget
 • Onorarea în termen a obligaţiilor fiscale
 • A beneficiat de restituirea TVA de cel puţin doua ori în ultimul an
 • Deţine titlul de cel mai bun contribuabil al anului
Grupa II Subiecţi impozabili cu grad mediu de credibilitate;
 • Minimum 2 ani de activitate
 • Lipsa restanţelor la buget
 • Onorarea în termen a obligaţiilor fiscale
 • A beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori în ultimul an
Grupa III Subiecţi impozabili cu grad mic de credibilitate • Subiecţii impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA, care nu corespund criteriilor Grupelor I şi II sunt atribuiţi la grupa III de credibilitate

Sursa: Instrucţiunea nr. 188 din 17.11.2005

       Procedura stabilită de Guvern este suficient de com­plexă. Deoarece cel mai important subiect al resti­tuirii TVA sunt exportatorii, vom analiza procedura pentru această categorie de agenţi economici.

Cererea de restituire a TVA este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în baza art.1011 din Codul fiscal, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe: 1) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani; 2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel puţin de două ori şi de la data ultimei restituiri TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic; 3) în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei declarate de către plătitor; 4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.

Conform cerinţelor privind confirmarea documentară pentru livrările de mărfuri şi servicii pentru care se solicită restituirea TVA din buget este necesar de prezentat :

Pentru livrările de mărfuri subiecţii impozabili urmează să depună: 1. contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;

b) factura comercială (invoice);

c) declaraţia vamală de export al mărfurilor;

d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;

e) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;

f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei, suplimentar se  prezintă:

– documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura pentru  serviciile poştale prestate;

– documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale

Pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili urmează să depună: a) copia de pe contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de servicii, dacă el este încheiat; b) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar); c) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului; d) în cazul exportului de servicii, legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

       Important!!!   Restituirea sumelor TVA din buget se efectuează numai prin control tematic cu excepţiaurmătoarelor situaţii:

 • Agenţii economici atribuiţi la Grupa I la care controlul documentelor justificative se efectuează nu mai rar de o data în 12 luni de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic.
 • Agenţii economici atribuiţi la Grupa II la care controlul se efectuează nu mai rar de o dată în 6 luni de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic.

  În fine,urmeazăcontrolultematic din parteaorganelorfiscale, înbazacăruiaesteluatădecizia de restituire a TVA.

Problemelemajorelarestituirea TVA potfidivizateastfel:

 • Lista de documente solicitată este prea mare, majoritatea considerînd că parţial in­formaţia privind exportul ar putea să fie verifica­tă de organele fiscale printr-un sistem electronic unit cu cel de la vamă, fără ca să le mai fie cerute actele de export.
 • Observaţiile ale inspectorilor, cum ar fi de exemplu vizibilitatea incompletă a ştampilei (scanate, xeroxate ) aplicate pe documente se finalizează cu refuzul organelor fiscale de a restitui impozitul controlul fiscal se soldează adesea cu aplicări de amenzi.
 • Luînd în consideraţie că bazele elec­tronice sunt create şi informaţia în formă digita­lă este prezentă, este o risipă de resurse şi timp, neimplementarea verificării electronice a in­formaţiei necesare la restituirea TVA, agentul economic fiind obligat să prezinte cererea şi doar documentele cu datele care nu există în format electronic.
 • Lista poate fi completată şi cu alte obiecţii majore din partea contribuabilor precum termenul de 45 zile nerambursării în timp util, comentariile poate fi expus în acestui articol.

  Esenţa controlului organelor fiscale este formată din două componente. Primul caz, companiile trebuie să confirme statutul său de exportator. Exporta­torii diferă de celelalte companii doar prin fap­tul că pot face livrări la cota zero. În cazul componentei doi – agentul economic trebuie să confirme deducerile TVA care efectiv şi determină mărimea rambursării TVA. Majorarea frauduloasă a cheltuielilor, în special în procesul implicării firmelor fantomă, determină creşterea valorii deductibile a TVA, în cazul exportatorilor – restituirea TVA.

  actualmente, un atare sistem regulatoriu, care stabileşte raportul de relaţii între stat şi agenţii economici suprabirocratizat, generează o stare tensionată, antagonizată a agenţilor econo­mici faţă de instituţiile statale. Asistăm la o luptă dintre organele de stat şi companiile private, în care ultimele trebuie mereu să demonstreze că nu sunt infractori. Este un sistem de care depinde în mare măsură mersul economiei în general, iar duritatea excesivă nu face decît să îi descurajeze pe exportatori.

  În Republica Moldova, restituirea TVA este privită de autorităţi ca fiind o cheltuială ce va trebui să o suporte. În realitate, aceasta nu este decît o acţiune de rambursare a banilor deja în­casaţi de la companiile private.

  Autor: Igor Goreacii

   

   

 

 

 

Leave a comment