Archive for October, 2014

Cât e de compatibil statutul de fondator al unei companii cu funcţiile de director şi contabil al acesteia?

contabil-sef       În cazul în care fondatorul unei societăţi cu răspundere limitată este concomitent conducător al unităţii respective și Contabil șef, apare dilema cît de compatibilă sunt funcțiile date. Dat fiind caracterul asimetric ce presupune existenţa a trei părți în figura unei persoane fizice: conducătorul care este şi unicul fondator al întreprinderii în cauză, nu activează în baza contractului individual de muncă dar exercită și funcții de evidență contabile.

Conform art. 115 alin (1) al Codului Civil nr. 1107 – XV din 06.06.2002, membrul societății comerciale are dreptul să participe la conducerea și la activitatea societății în condițiile stabilite de lege și de actul de constituire.

Potrivit prevederilor art. 261 alin. (1) capitolul IV din Codul Muncii, conducătorul unităţii nu poate să presteze munca prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze funcţii la unitatea care o conduce, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că, conducătorul unităţii nu poate să facă parte din organele care exercită supravegherea şi controlul în unitatea pe care o conduce.

Totodată, art. 258 alin. (1) din Codul Muncii spune că, prevederile prezentului capitol (capitolul IV din Codul Muncii) se aplică tuturor unităţilor cu excepţia cazurilor cînd conducătorul (angajatorul) este concomitent şi proprietar al unităţii (unic proprietar).

Potrivit prevederilor art. 19 alin (12) din Legea contabilitatii prevede:  ,, Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate pot fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Semnăturile pe documentele menţionate, după caz, se confirmă prin aplicarea ştampilei entităţii respective. În lipsa funcţiei de contabil-şef, semnătura pe documentele menţionate se aplică de conducătorul entităţii respective sau de altă persoană împuternicită. ”
           Totodată, art. 13 alin. (5 ) și (6) din Legea contabilitatii prevede: ,,Contabilul-şef al entităţii trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate de profil. ,,În entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă, contabilitatea poate fi ţinută nemijlocit de conducătorul entităţii.”

Potrivit art. 72 alin. (4) din Legea Societăţile cu Răspundere Limitată ,,Administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societăţii.’’

În baza celor expuse, fondatorul entității poate deține funcția Director (Administrator) și Contabil – șef avînd studiile a fi compatibile în aceeași entitate, în cazul în care contabilitatea este ținută în baza sistemului contabil în partidă simplă. Nu poate fi compatibil a deține funcții de răspundere prin cumul în alte entități.

Modul de calculare şi achitare salariului în cazul cînd conducătorul este fondator al entității și Contabil șef.  Conform art. 259 din Codul Muncii ca re prevede, ,,că drepturile şi obligaţiile conducătorului de unităţii în sfera raporturilor de muncă sunt reglementate de Codul Muncii, de alte acte normative, de documentele de constituire ale unităţii şi de contractul individual de muncă’’. Concomitent, conform prevederilor art. 258 alin. (1) din Codul Muncii, prevederile legislaţiei muncii referitoare se aplică la munca conducătorilor tuturor unităţilor, cu excepţia cazurilor cînd conducătorul (angajatorul) este şi proprietar al unităţii.

Astfel cînd administratorul unei societăţi cu răspundere limitată este și fondator, poate să nu-şi calculeze şi achite lunar salariul în funcția de Director. Legislaţia în vigoare nu conţine norme speciale privind modul de stabilire a salariului pentru fondatorii societăţilor cu răspundere limitată. Astfel, fondatorul poate să-și remunereze doar funcția de Contabil șef în cadrul entității respective.

Autor: Igor Goreacii

Sursa:http://www.eco.md/index.php/rss/item/2560-c%C3%A2t-e-de-compatibil-statutul-de-fondator-al-unei-companii-cu-func%C5%A3iile-de-director-%C5%9Fi-contabil-al-acesteia?

Advertisements

Leave a comment