Archive for April, 2015

Decizie așteptată! La primirea împrumuturilor fără MCC

DECIZIA

Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

         ,,13” noiembrie 2014    Nr.    3/4

,,Cu privirea la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997”

images      Consiliul Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a audiat nota Direcţiei metodologia controlului fiscal referitor la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în partea ce ţine de efectuarea încasărilor băneşti în numerar sub formă de împrumut (credite) primite de la fondatori şi persoane fizice, precum şi rambursarea împrumuturilor (creditelor) prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (art. 5 pct. 40: maşină de casă şi control cu memorie fiscală (MCC), sistemul informatic „Gateway Fiscal”), respectând reglementările aprobate de Guvern, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) al Codului fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 3 a Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea. Conform art. 6 a legii susmenţionate, întreprinderea este în drept să practice activitatea de antreprenoriat. Reieşind din prevederile art. 1 a legii susmenţionate, activitatea de antreprenoriat reprezintă activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri, adică activitate economică ce constă din anumite operaţiuni economice care pot asigura o sursă permanent de venituri.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 , contribuabilul urmează să efectueze încasările băneşti prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar. Însă, Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.474 din 28.04.1998, prevede faptul că MCC se utilizează doar la operaţiunile economice, adică cele ce reiese nemijlocit din raporturi comerciale. Încasările băneşti în numerar ce reiese din activitatea economică nu poate fi egalată cu un raport civil de acordare/primire a împrumuturilor.

Prin urmare, reieşind din cele expuse şi prevederile legislaţiei civile şi comerciale:

DECIDE:

      Încasările băneşti în numerar sub formă de împrumut (credite) primite de la fondatori şi persoane fizice, precum şi rambursarea împrumuturilor (creditelor), nu se înregistrează în MCC.

În baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea plata unor dobânzi şi /sau comisioane. Încasarea dobânzilor / comisioanelor în numerar se înregistrează în MCC.

Sursa:http://www.fisc.md/Masini_casa_control.aspx

Advertisements

Leave a comment