Archive for November, 2015

Salarizarea în funcţii, Contabil șef vs Directorului General. Mit sau adevăr?!

sef       Stabilirea salariul contabilului-şef şi al directorului conform salariului minim nu ar trebui să fie mai mic de 1900, iar conform HG privind salarizarea în unităţile cu autonomie financiară, aceste salarii se includ în categoriile de salarizare 14-19, 15-17 respectiv.

    Începînd cu 01 februarie 2010 a intrat în vigoare Convenţia colectivă (nivel naţional) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nr. 9  din  28.01.2010. Conform acestei convenţii, începînd cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi) va constitui 11,24 lei pe oră sau 1900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună. În acest sens a fost aprobată şi HG nr.165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, în care se conţin aceleaşi prevederi.

În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va servi drept bază pentru negocierea şi stabilirea în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate a salariului tarifar pentru categoria I de calificare, iar în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare – drept limită minimă a salariului, pentru diferenţierea nivelului de salarizare pe categorii de angajaţi.

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară sunt introduse Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare (RTUS) a angajaţilor, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară şi Coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS). Salariul concret în întreprinderile în care se aplică sistemele tarifare de salarizare (bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS)) va fi egal cu salariul tarifar pentru categoria I de calificare (stabilit în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 1900 lei) x coeficientul tarifar (care corespunde categoriei de calificare(salarizare) din anexa 2 a HG 743). Salariul în întreprinderile în care nu se aplică sistemele tarifare de salarizare va fi egal cu salariul minim (stabilit în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 1900 lei) x coeficientul de multiplicitate (anexa 4 a HG 743).

Astfel în întreprinderile care aplică sistemul tarifar de salarizare, conform anexei 2 a HG 743, pentru conducătorii de unităţi economice mici (pînă la 50 angajaţi) se recomandă categoria de salarizare (calificare) 15-17, ceea ce corespunde coeficientului tarifar 1,7-3,07 din anexa 1. Deci, salariul minim ce poate fi stabilit conducătorului, ţinînd cont de recomandările HG 743 va fi: 1900 lei x 1,7 = 3230 lei. În entitățile care nu aplică sistemul tarifar de salarizare, conform anexei 4HG 743, la stabilirea salariilor de bază concrete, se recomandă a respecta corelaţiile dintre nivelurile de salarizare dintre diferite categorii de angajaţi, conform coeficienţilor de multiplicitate specificaţi în anexa nr. 4 la prezenta hotărîre 4-8 unități. Deci, în mod analogic, salariul minim va fi: 1900 lei x 4 = 7600 lei.

Totuşi se consideră că coeficienţii tarifari, atît şi coeficienţii de multiplicitate aprobaţi prin HG 743, poartă doar un caracter de recomandare şi nu sunt obligatorii pentru aplicare în cadrul sistemelor de salarizare a întreprinderilor din sectorul privat. Cu atît mai mult că acum în perioada de criză, marea majoritate din întreprinderi nici nu sunt în stare de a asigura toţi salariaţii cu salarii la nivelul celor recomandate de această hotărîre de guvern.

La încheierea contractului de muncă cu angajatul, se poate de stabilit un program incomplet de muncă (specificat în contractul individual de muncă), spre exemplu de 2, 3, 4 ore lucrătoare pe zi, în loc de 8 (program complet).

Advertisements

Leave a comment