Archive for June, 2016

Top 100 locuri de muncă cele mai plătite

salariat2Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă despre cele mai plătite joburi pe piața muncii la 13 iunie 2016, conform declarațiilor agenților economici. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pot aplica CV-ul pentru una dintre ofertele menționate în listă accesând portalul www.angajat.md. Pentru informații suplimentare despre ofertele vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și condițiile de ocupare a acestora.

Doritorii pot accesa următoarele informații:
– Lista top 100 locuri de muncă cele mai plătite;
– vizitați agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, conform domiciliului (adresele și datele de contact:http://anofm.md/network/agency);
– contactați Centrul de Apel – Piața Muncii la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) sau (+37322) 838414 (apel cu tarif normal din străinătate)  de luni până vineri, în intervalul orelor 8.30 – 15.30;
– vizitați Centrul de Informare despre Piața Muncii, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 90, de luni până vineri, orele 8.00 – 17.00;

 

Advertisements

, , , ,

Leave a comment

Seminar practic ,,Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”

1Determinarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă  într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.
Tematica:

 1. Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
 2. Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
 3. Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
 4. Operaţiile de retur a mărfurilor
 5. Contabilitatea mărfurilor social importante
 6. Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
 7. Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
 8. Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei

Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:

 • Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
 • Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
 • Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
 • Completarea documentelor de gestiune.
 • Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
 • Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
 • Studii practice în evidenţa contabilă;

O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 23.06.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sîmbătă, 25 iunie 2016, (0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău, str. Sciusev 89
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar consultativ „Aspecte contabile privind particularitățile în agricultură”

Agricultura traditionala

Scopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

 

Tematica:

 1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
 2. Evaluare şi recunoaşterea activelor biologice;
 3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
 4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
 5. Contabilitatea produselor agricole;
 6. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
 7. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
 8. Evidenţa subvenţilor în sfera agricolă;
 9. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.

Obiectivele acestui seminar se fousează pe:

 • utilizarea corectă a evidenței de specialitate în contextul agro-industrial,
 • cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
 • dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
 • elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atît individual, cît şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Seminarul se bazează pe studii de caz şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor.
 
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 21.06.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
 
Coordonatele seminarului:
Data: joi, 23 iunie 2016, (1745 – 2030)
Locaţie: Chişinău, str. Sciusev 89
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Contabil șef și invitat Consultant, Dontu Alexei  (companie agricolă)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar consultativ ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’

DREPTUL-MUNCIIÎn cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate peste 60 de comentarii legislative şi norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare inclusiv modificările recente.
Seminarul este adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.

Tematica:
1. Aspecte legislative prinvind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
2. Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
3. Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
4. Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
5. Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.

Noi te ajutăm să descoperi, să intelegi, să reuşesti a utiliza cu succes programul aspectelor juricice, civile, fiscale, contabile privind drepturile şi obligaţii salariaţiilor şi patronilor prin sfaturi unice.
• Informaţia oferită poate fi uşor utilizată şi de către persoanele fizice, studenţi, etc.
• Partcipanţii vor avea posibitatea să participe la discuţii şi să adreseze întrebări practice unui Manager pe Resurse Personale cu experienţă în domeniu.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 16.06.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sîmbătă, 18 iunie 2016, (09:00 – 12:30)
Locaţie: Chişinău, str. Sciusev 89
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Profesor – Contabil șef și invitat Manager Resurse Personale (companie industrial producător)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment