Archive for July, 2016

Nou! Se permite deducerea cheltuielilor pentru mai multe automobile de serviciu

masini-cheltuieliÎn urma modificărilor efectuate la Codul fiscal prin Legea nr. 138 din 17.06.2016, alineatul (41) din articolul 24 „Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător”, va avea un nou cuprins.

Respectiv, prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale art.26 şi 27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi doar în scopul activităţii de întreprinzător.

Până la această modificare, se permitea deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.

Totodată, a suferit modificări și articolul 102, alineat (11). Prin urmare, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația a mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova nu se trece în cont și se raportează la consumuri sau la cheltuieli.

Anterior se permitea trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.

Astfel, dacă anterior se permitea deducerea cheltuielilor și trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia, acum se va permite deducerea pentru un automobil a fiecărei persoane specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova.

Aceste modificări au intrat în vigoare din 1 iulie, data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa: contabilsef.md

 

Advertisements

,

Leave a comment

Ștampilele nu vor mai fi obligatorii

6410stampila colop r30 albastra           Cerința de a deține ștampilă nu va mai fi obligatorie pentru agenții economici. Un proiect în acest sens a fost votat ieri în lectură finală. Astfel, deținerea ștampilei va deveni o condiție opțională.
Autorii argumentează că, în contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, o ștampilă aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului, dar devine un proces rudimentar și birocratic.
În alte state precum Germania, Cipru, Franța, Anglia, dar și SUA, Ucraina, eliminarea ștampilei a facilitat dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului local și transfrontalier.
În prezent, prevederi la utilizatea ștampilei în țara noastră sunt stipulate în peste 100 legi, iar practica legislativă are un caracter contoversat. Pe de o parte, în unele legi se stabilește că existența și utilizarea ștampilei este o opțiune, iar pe de altă parte, este expres indicată obligația aplicării ștampilei pe documente, cum ar fi în Codul fiscal.
Astfel, pentru eliminarea ambiguității, proiectul legii prevede expres dreptul opțional al agenților economici de a utiliza sau nu ștampila. Pentru autoritățile publice, ștampila va rămâne obligatorie, luând în considerare că aceste autorități reprezintă puterea de stat. Autorii susțin că proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea dezvoltării eficiente și durabile a antreprenoriatului și va contribui la evoluarea comerțului atât local, cât și transfrontalier.
Proiectul de lege a fost votat și aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare din 10 iunie, iar pentru lectura a doua Comisia a acceptat propunerile de redactare tehnică propuse, a menționat Președintele Comisie economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă.
Sursa: monitorul.fisc.md

, ,

Leave a comment

Seminar „Deprecierea activelor”

^7696CC9D0D0D32A05E43B1E06CF352C0404BD21053C469BCB4^pimgpsh_fullsize_distrSeminarul este axat pe examinarea revizuirii de depreciere a valorii contabile a imobilizărilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor. corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii dvs.

Avantaje de participare:

 • Expunerea concretă legislativă privind deprecierea activelor
 • Explicaţii speciale la obligativitatea testării activelor spre depreciere
 • Exemplu raport de depreciere (model practic) la cerinţele SNC
 • Furnizarea tuturor exemplelor de formule contabile prin soluţii practice
 • Sfaturi fiscale de tratare a cheltuielilor şi veniturilor la impozitare.

Tematica:

 1. Explicaţii legislative privind deprecierea activelor.
 2. Deprecierea activelor după SNC.
 3. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
 4. Ajustările contabile privind deprecierea activelor.
 5. Tratamentul fiscal al ajustărilor pentru deprecierea activelor

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 16 iulie 2016, (1245 – 1415)
Locaţie:
Chişinău, str. Sciusev 89
Limba:
română
Tipul instruirii:
Informativ practic 

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 300 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 14.07.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe” vor achita un tarif unic – 550 de lei. (Cost real 700 lei pentru ambele seminare)

Contacte:
Marca „Klubafaceri”
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe”

^3533A04398434778933BC5443853E780B6297B5CFE6CE3D58F^pimgpsh_fullsize_distrSeminarul este axat pe examinarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările noilor SNC.

 

 

 

Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, clasificare și evaluarea lor;
 2. Intrarea mijloacelor fixe;
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe;
 4. Reparaţia mijloacelor fixe;
 5. Deprecierea imobilizărilor corporale (mijloace fixe);
 6. Derecunoaşterea (ieșirea) imobilizărilor corporale;
 7. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar);
 8. Particularităţile evidenții resurselor minerale;
 9. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

În urma participării, cursanţii vor însuși modificările recente operate în sistemul de reglementare normativă a mijloacelor fixe, argumentate prin: răspunsuri clare şi potrivite.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 14.07.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 16 iulie 2016, (0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău, str. Sciusev 89
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul ,,Deprecierea activelor” vor achita un tarif unic – 550 de lei. (Cost real 700 lei pentru ambele seminare)

Contacte:
Marca „Klubafaceri”
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar practic „Gestiunea practică a mașinii de casă și control”

casa-de-marcat-portabila-datecs-dp-50-cu-jurnal-electronic-8379049La acest eveniment vei descoperi și învăța strategii și metode simple, ușoare, noi și interesante, care GARANTEAZA REZULTATE EXTRAORDINARE. Îți vor schimba calitatea vieții financiare în totalitate și te vor ajuta să devii liber financiar!

 

 

Tematica:

 1. Noțiuni legislative de evidență în RM;
 2. Înregistrarea mașinii de casă și control;
 3. Evidenta practică, evitarea erorilor în evidență;
 4. Amenzi și penalități în urma controlului fiscal;
 5. Completarea registrului de casă. Închiderea anului financiar;
 6. Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii;
 7. Instrucțiuni la primirea împrumuturilor;
 8. Evidența contabilă al POS-Terminale.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 11.07.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon. 

Coordonatele seminarului:
Data: 12 iulie 2016, (1800 – 2030)
Locaţie: Chişinău, str. Sciusev 89
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic 

Contacte:
Marca „Klubafaceri”
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment