Archive for September, 2016

Seminar practic ,,Conlucrarea Antreprenorului cu instituțiile de stat în procesul desfășurării controlului’’ 22.10.16

cnfk1xeweaanjg

Evenimentul este organizat de către Marca Klubafaceri SRL în colaborare cu Centrul de Ghidare în Carieră al Academiei de Studii Economice din Moldova în susținerea antreprenoriatului.

Controlul de stat este un element necesar în activitatea economico-financiară a societăţii, o verigă a procesului de dirijare a statului, avînd ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a legislaţiei. Controlul de stat serveşte şi ca mijloc de asigurare a realizării drepturilor omului. Iar activitatea întreprinderii Dvs. va fi supusă controlului, indiferent de domeniul de activitate (industire, alimentație, construcție, comerț, agricultură etc.), formă de organizare juridică (SRL, SA, întreprinzător individual, gospodărie țărănească etc.), numărul de angajați sau orice alte considerente.
Din acest considerent, acest seminar își propune să instruiască contabili, antreprenori, persoane fizice, dar și orice persoană care desfășoară o activitate de întreprinzător în ceea ce privește controlul de stat, drepturile și obligațiile părților.
Obiectivele seminarului se focusează pe:
• prezentarea aspectelor de conlucrare eficientă dintre antreprenori și instituțiile statale în procesul controlului de stat;
• actualizarea informaţiilor de specialitate necesare pentru prevenirea erorilor în contabilitate. social – economice şi evitarea sancţiunilor fiscale, contravenţionale şi penale care pot afecta angajații şi administratorii firmelor.

Tematica:
1. Perceperea controlului de stat, în relația antrepenor/persoană fizică – instituția de control
2. Comportamentul de colaborare corectă în domeniul controlului de stat
3. Controlul fiscal, drepturile și obligațiile părților
a) Explicații legislative despre controlul fiscal
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului fiscal
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului fiscal.
4. Controlul instituțiilor de drept, drepturile și obligațiile părților
a) Explicații legislative despre controlul juridic
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului juridic
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului instituțiilor de drept
5. Controlul altor instituții de stat, drepturile și obligațiile părților
a) Explicații legislative despre alte instituții de stat
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului altor instituții de stat
Tarif participare seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 800 lei, preţ ce include materialul informativ, pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 20.10.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
*Pentru clienții fideli se oferă o reducere de 150 lei din costul seminarului, dacă se achită pînă la data de 10.10.2016 (inclusiv)
*Pentru clienții noi se oferă o reducere de 100 lei din costul seminarului, dacă se achită pînă la data de 10.10.2016 (inclusiv)

Coordonatele seminarului:
Data: 22 octombrie 2016, (09:30 – 13:30)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor practician – Contabil șef
Invitați speciali:
• Specialist activitatea economico – fiscală, Contabil șef Dna Diana Postică
• Specialist în domeniul juridic,
• Specialist în domeniul muncii.

Contacte:
MC ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri Srl

Advertisements

Leave a comment

Foaia de parcurs a tractoristului. Provocări și soluții.

68-agr-foaie-de-parcurs-tractoristului-2Activitatea agenţilor economici din sectorul agrar este bazată fie sau pe fabricarea produselor, sau pe prestarea serviciilor (executarea lucrărilor). În legătură cu aceasta întreprinderile suportă diverse consumuri. La rîndul său, consumurile suportate (inclusiv cele aferente întreţinerii şi exploatării parcului de maşini şi tractoare) se perfectează în mod obligatoriu cu documente primare tipizate sau de formă liberă.

Actualmente principalul document care se utilizează în cazul efectuării lucrărilor mecanizate este fişa de evidenţă a activităţii mecanizatorului. Specimenul acestui document a fost aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 308 din 8 decembrie 1993 care, însă, n-a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi de aceea este discutabil în aspectul justificării juridice.

Concluzia finală

      La moment nu există foaie de parcurs ale Tractorului de strictă evidență.

Soluția

Pentru consumul de motorină a fi în concordanță cu cheltuielile deductibile și tehnica securității, ar fi bine să comandați formular tip mai autorizat. La Editura de Imprimate Statistica se vind foi de parcurs pentru tractoare (aprobat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei al RM nr. 308 din 08.12.1993;formular nr.68-agr). Acest formular nu sunt de stricta evidentă.
O gasiti aici: http://www.editurastatistica.md/ro/node/180?page=26

 

Leave a comment

Seminar or. Bălți ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’ 08.10.16

img_3129_35110800În cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate comentarii legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare inclusiv modificările recente.
Seminarul este adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.

 

Tematica:

 1. Aspecte legislative prinvind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
 2. Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
 3. Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
 4. Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
 5. Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.

Noi te ajutăm să descoperi, să înţelegi, să reuşesti a utiliza cu succes programul aspectelor juricice, civile, fiscale, contabile privind drepturile şi obligaţii salariaţiilor şi patronilor prin sfaturi unice.
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 06.10.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
*Persoanele care vor achita pînă la data de 03.10.2016 (inclusiv) vor beneficia de o reducere în sumă de 100 lei din costul seminarului.
 
Coordonatele seminarului:
Data: sîmbătă, 8 octombrie 2016, (0930 – 1230)
Locaţie: Bălți, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Contabil șef, Specialist resurse umane

 Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri Srl

Leave a comment

Seminar or. Șoldănești ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’, 15.10.16

soldanesti2_74175700

În cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate comentarii legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare inclusiv modificările recente.
Seminarul este adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.
 

 

Tematica:

 1. Aspecte legislative prinvind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
 2. Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
 3. Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
 4. Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
 5. Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.

Noi te ajutăm să descoperi, să înţelegi, să reuşesti a utiliza cu succes programul aspectelor juricice, civile, fiscale, contabile privind drepturile şi obligaţii salariaţiilor şi patronilor prin sfaturi unice.
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 13.10.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
*Persoanele care vor achita pînă la data de 10.10.2016 (inclusiv) vor beneficia de o reducere în sumă de 100 lei din costul seminarului.

Coordonatele seminarului:
Data: sîmbătă, 15 octombrie 2016, (0900 – 1200)
Locaţie: Șoldănești, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Contabil șef, Specialist resurse umane

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri Srl

Leave a comment

Întreprinderile mici și mijlocii vor fi scutite de controale în primii trei ani de activitate

guvernul-a-trimis-corpul-de-control-la-ce-oltenia-si-alte-companii-de-stat-sunt-verificateAceasta prevede Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova. Documentul stabileşte cadrul legal de activitate al acestora și măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea IMM.

Conform noilor prevederi, controalele de stat efectuate în primii trei ani de activitate a întreprinderii vor avea caracter consultativ, cu excepția cazurilor de constatare a infracțiunilor. În acelaşi timp, antreprenorii care nu dispun de suficiente resurse pentru dezvoltarea afacerilor vor putea solicita asistenţă de la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta vine să faciliteze accesarea creditelor de către întreprinderile care nu dispun de gaj suficient, oferind garanţii de întoarcere a împrumutului în condiţiile stabilite.

Legea mai stabileşte crearea Consiliului Consultativ pentru IMM-uri, abilitat cu sarcina de a analiza „evoluţia sectorului şi a elabora recomandări pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri”. Acesta va reprezenta o platformă de dialog între antreprenori şi autorităţile publice cu scopul de a oferi mediului de afaceri posibilitatea de a participa la perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ, se menţionează în lege.

În vederea creşterii competitivităţii şi dezvoltării spiritului antreprenorial în rîndul tinerilor, documentul prevede introducerea educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile sistemului educaţional, începînd cu cel primar.

În R. Moldova, IMM-urile reprezintă 97,4% din numărul total de întreprinderi înregistrate şi acoperă 56,2% din totalul de angajaţi. În 2014 ponderea acestora în PIB-ul naţional a fost de 32,2%.

Legea va intra în vigoare la expirarea a 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Sursa: moldpres.md

Leave a comment

Concediului de odihnă anual, modul de calcul

cerere-de-concediuSalariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă.
Modul de calcul a îndemnizaţiei de concediu, este stabilită de Guvern, în
Concediul anual: Hotărîrea privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26.04.2004.
Pentru calcularea salariului mediu sunt stabilite următoarele perioade de decontare:
– pentru lucrătorii din unităţile agricole, pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sînt retribuiţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor şi pentru lucrătorii care nu au un regim de muncă stabil – ultimele 12 luni calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate.
– pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite – durata sezonului (pînă la 6 luni);
– pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un termen de pînă la 2 luni – termenul contractului;
– în celelalte cazuri, la determinarea salariului mediu, se iau în calcul 3 luni calendaristice de lucru premergătoare concediului.
Salariului mediu pentru indemnizaţia de concediu, se calculează pentru o zi calendaristică, cu aplicarea perioadei de decontare de 3 luni. Salariul mediu pentru o zi calendaristică, se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii. La rîndul său, salariul mediu pentru o zi lucrătoare, se obţine prin împărţirea salariului pe 3 luni, în care se includ toate formele de cîştig şi compensaţii ( p.3 HG nr. 426 din 26.04.2004) , precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare). Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut cîştig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună.
Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.
Exemplu . În luna aprilie 2015, angajatul pleacă în concediu de odihnă pentru 14 zile. Indemnizaţia pentru concediu se calculează în modul următor:

Calcul: Salariu lunar Zile lucrate Zile calendar. Zi sarbatoare data
Salariul lunar inclus în calcul 3 luni: Ianuarie 2500.00 19 28* 1, 7, 8
Februarie 3000.00 20          28 0
Martie 1900.00 22 30* 8
Total 7400,00 61 86 calendaristice 4 zile de sarbatoare
Coeficient (zile grafic/zile calendar): 61/86 73.04
Salariu 1 zi muncă (salariul total/zile lucrate): 7400/61 121.31
Salariu 1 zi calendaristică (coef x sal 1 zi munca): 121.31*0.7304 88.60
Indemnizaţia de concediu pentru 14 zile: 88.60 * 14 1240.40

       Retineri din concediu: este echivalent precum la salariu fondul social 6%, fondul medical 4.5%, impozit pe venit de 7% și 18 % anul 2015 – 2016.

Sursa: contabilsef.md

Leave a comment

Depunerea mijloacelor fixe în capital social, exlicaţii legisltative

042În prezent, ţinînd cont de facilităţile fiscale şi vamale existente, un număr tot mai mare de întreprinderi recurg la majorarea capitalului statutar din contul mijloacelor fixe depuse în calitate de aporturi de către asociaţi/acţionari. Legislaţia în vigoare prevede două modalităţi de bază de majorare a capitalului statutar:

 • procurarea mijloacelor fixe de către asociaţi/acţionari şi transmiterea lor întreprinderii;
 • procurarea mijloacelor fixe nemijlocit de către întreprinderea, al cărei capital statutar se majorează.

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal, importul activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA.

Procedura de majorare a capitalului statutar prin depunerea activelor sus-menţionate este stabilită în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 102 din 30.01.2007 (în continuare – Regulament).

Capitalul statutar al societăţilor cu răspundere limitată şi pe acţiuni poate fi majorat pe seama a două surse principale: mijloace proprii (profit, rezerve) şi/sau aporturi suplimentare ale asociaţilor (acţionarilor) (art. 33 alin. (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată şi art. 43 alin. (3) din Legea privind societăţile pe acţiuni).

În conformitate cu art. 23 alin. (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, în societăţile cu răspundere limitată valoarea aportului nebănesc se stabileşte de către un evaluator independent şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor.

Potrivit art. 41 alin. (6) şi (7) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, valoarea aportului nebănesc în capitalul social al societăţii pe acţiuni se aprobă prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor ori prin decizia consiliului societăţii în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii.

Procurarea mijloacelor fixe poate fi efectuată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara acesteia.

În cazul procurării obiectelor de mijloace fixe pe teritoriul Republicii Moldova, evaluarea lor se efectuează pînă la luarea deciziei de majorare a capitalului statutar. De aceea valoarea aportului, de regulă, coincide cu valoarea de procurare a mijlocului fix.

În conformitate cu pct. 17 din Regulament, pentru a beneficia de scutirea de TVA, întreprinderea al cărei capital statutar se majorează pe seama mijloacelor fixe procurate pe teritoriul republicii trebuie să dispună de următoarele documente:

 1. a) copia statutului persoanei juridice în capitalul social al căreia vor fi incluse activele materiale;
 2. b) copia contractului de constituire (dacă legislaţia prevede existenţa acestuia);
 3. c) copia hotărîrii cu privire la formarea sau majorarea capitalului social cu active materiale;
 4. d) copia deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor.

Conform pct. 13 din Regulament, pentru a beneficia de scutirea de taxa vamală şi de TVA aferente mijloacelor fixe importate, destinate includerii în capitalul statutar, întreprinderea urmează să prezinte biroului vamal următoarele documente:

 1. a) copia statutului persoanei juridice în capitalul social al căreia vor fi incluse activele materiale;
 2. b) copia contractului de constituire (dacă legislaţia prevede existenţa acestuia);
 3. c) copia hotărîrii cu privire la formarea sau majorarea capitalului social cu activele materiale;
 4. d) decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor şi copia acesteia.

Leave a comment