Archive for March, 2017

Seminar practic „Aspecte contabile privind particularitățile în agricultură”, 08.04.2017

^485B14B2670FA5CDFD6F2428C01088A9F309BA1C181472F76D^pimgpsh_fullsize_distrScopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare
Tematica:
1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice;
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
5. Contabilitatea produselor agricole;
6. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
7. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
8. Evidenţa subvenţiilor în sfera agricolă;
9. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.

Obiectivele acestui seminar se focusează pe:
• utilizarea corectă a evidenței de specialitate în context agro-industrial,
• cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
• dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
• elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual, cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Seminarul se bazează pe studii de caz şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor.

Coordonatele seminarului:
Data: 8 aprilie 2017, (0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Contabil șef
Invitat special Consultant, Donțu Alexei (companie agricolă)

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 06.04.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Advertisements

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate din 11.04.2017

2016Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

 ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare

Tematica:

 • Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 • Contabilitatea imobilizărilor corporale
 • Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
 • Contabilitatea stocurilor
 • Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
 • Contabilitatea numerarului
 • Contabilitatea investiţiilor
 • Contabilitatea capitalului propriu
 • Contabilitatea datoriilor
 • Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
 • Contabilitatea veniturilor
 • Situații financiare

Profesorii sunt experţi contabili care lucrează de ani de zile în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, suport informațional etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant :
1750 lei –  până la data de 06.04.2017 (inclusiv)
2000 lei – după data de 07.04.2017
Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 10.04.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: cursul va începe din data de 11 aprilie 2017 (ora: 1745-2000)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabil, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

EXPLICATIE, achitarea furnizorilor în termen de 30 de zile

Relaţiile contractuale dintre furnizorul şi comerciantul produselor agroalimentare uşor perisabile sînt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Părţile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect, să cumpere sau să vîndă produse/servicii de la sau către un terţ.
Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se stabilește în cadrul negocierii contractului,  dar nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor, art. 21 al (4) LEGE Nr. 231 din din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior
Se interzice comerciantului să returneze furnizorului  produsele agroalimentare uşor perisabile care au fost achiziţionate cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative, conform contractelor de livrare a produselor. Comerciantul este obligat să lichideze (să distrugă) produsele alimentare a căror valabilitate a expirat conform aceasși lege, art. 21 al (5) 
Conform art. 273, pct. 5 și pct. 51 din Codul C
ontraventional. Pentru nerespectarea termenului de plată menționat mai sus, de 30 de zile, se sancționează comerciantul cu amendă de la 200 la 400 unități convenționale.

Leave a comment

Seminar ,,Controlul de stat: Fiscal, Juridic și al Muncii, aspecte practice”, 01.04.2017

unnamed (1)Controlul de  stat este  un element  necesar  în  activitatea economico financiară  a societăţii, o verigă a procesului de dirijare  a statului, avînd ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a  legislaţiei.

Din acest considerent, acest seminar își propune să instruiască contabili, antreprenori, persoane fizice, dar și orice persoană care desfășoară o activitate de întreprinzător în ceea ce privește controlul de stat, drepturile și obligațiile părților.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Obiectivele seminarului se focusează pe:

 • prezentarea aspectelor de conlucrare eficientădintre antreprenori și instituțiile statale în procesul controlului de stat;
 • actualizarea informaţiilor de specialitate necesare pentru prevenirea erorilor în contabilitate. social – economice şi evitarea sancţiunilor fiscale, contravenţionale şi penale care pot afecta angajații şi administratorii firmelor.

Tematica:

 1. Perceperea controlului de stat, în relația antrepenor/persoana fizică – instituția de control
 2. Comportamentul de colaborare în domeniul controlului de stat
 3. Controlul fiscal, drepturile și obligațiile părților
  a) Explicații legislative despre controlul fiscal
  b) Efectuarea propriu-zisă a controlului fiscal
  c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului fiscal
 4. Controlul instituțiilor de drept, drepturile și obligațiile părților
  a) Explicații legislative despre controlul juridic
  b) Efectuarea propriu-zisă a controlului juridic
  c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului instituțiilor de drept
 5. Controlul instituției muncii, drepturile și obligațiile părților
  a) Explicații legislative despre controlul în muncă
  b) Efectuarea propriu-zisă a controlului
  c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului în muncă

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant :
700 lei –  până la data de 28.03.2017 (inclusiv)
800 lei – după data de 29.03.2017
Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 30.03.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 01 aprilie 2017, (0930 – 1330)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 1 zi înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Invitați speciali:

 • Specialist activitatea economico – fiscală,
 • Specialist în domeniul juridic,
 • Specialist în domeniul muncii.

Contacte:
MC ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Dragă femeie, Felicitări cu ziua voastră!

Leave a comment

Activităţi planificate pentru luna Martie 2017

 Stimaţi contabili, economişti, antreprenori şi studenţi,
Deoarece activitatea economică presupune informare, dezvoltare de abilităţi şi perefcţionare continuă, vă oferim un şir de activităţi planifcate pentru luna martie 2017, care cu siguranţă vor contribui la creşterea dstră  în plan profesional.

Leave a comment

Семинар ,,Особенности учёта в строительных компания”, 25.03.2017

Строительная деятельность имеет свою специфику, которая сказывается на порядке ведения бухгалтерского учета в строительстве и налогового учета строительных фирм.
Сложности ведения бухгалтерского учета в строительстве, большой объем информации, колоссальная ответственность — все эти факторы требуют от бухгалтеров высокий уровень профессиональных знаний. Эти и другие вопросы будут рассматриваться в данном семинаре.
Вы можете зарегистрироваться, нажав: регистрация

Тематика:
1. Учетная политика строительной организации
2. Организация учета поступления и использования строительных материалов;
3. Учёт договорных прямых и косвенных затрат строительства;
4. Учёт доходов по договорам на строительство;
5. Учёт расходов в строительстве.

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 500 леев, цена, которая включает информационный материал. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 23.03.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону.

Координаты семинара:
Дата: суббота, 25 марта 2017 г, (0915 – 1300)
Местность: Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 43, ауд. 212
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 069555 993
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail:klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment