Archive for May, 2017

Seminar „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe”, 10.06.2017

Seminarul este axat pe examinarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările noilor SNC.  Evidenta reprezintă imobilizările corporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie, pînă la transmiterea lichidare lor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Evidenţa legislativă, clasificare și evaluarea lor
2. Intrarea mijloacelor fixe
3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
4. Reparaţia mijloacelor fixe
5. Deprecierea imobilizărilor corporale (mijloace fixe)
6. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
7. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
8. Particularităţile evidenții resurselor minerale.
9. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale
În urma participării, cursanţii vor însuși modificările recente operate în sistemul de reglementare normativă a mijloacelor fixe, argumentate prin: răspunsuri clare şi potrivite.
Coordonatele seminarului:
Data: 10 iunie 2017, (0915 – 1215)
Locaţie: Chișinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 08.06.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul ,,Deprecierea activelor’’ vor achita un tarif unic – 600 de lei. (Cost real 800 lei pentru ambele seminare)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Seminar „Deprecierea activelor”, 10.06.2017

          Seminarul este axat pe examinarea revizuirii de depreciere a valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor’’. Corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare

 

Avantaje de participare:
• Expunerea concretă legislativă privind deprecierea activelor
• Exlicaţii speciale la obligativitatea testării activelor spre depreciere
• Exemplu raport de depreciere (model practic) la cerinţele SNC
• Furnizarea tuturor exemplelor de formule contabile prin soluţii practice
• Sfaturi fiscale de tratare a cheltuielilor şi veniturilor la impozitare.
Tematica:
1. Explicaţii legislative privind deprecierea activelor.
2. Deprecierea activelor după SNC.
3. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
4. Ajustările contabile privind deprecierea activelor.
5. Tratamentul fiscal al ajustărilor pentru deprecierea activelor
Coordonatele seminarului:
Data: 10 iunie 2017, (12:25 – 13:55)
Locaţie: Chișinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 08.06.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe” vor achita un tarif unic – 600 de lei. (Cost real 800 lei pentru ambele seminare)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’, 16.06.2017

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.
ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare
 
Tematica:

 1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
 2. a) Normele de consum al combustibilului
 3. b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
 4. c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor
 5. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto
 6. a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică
 7. b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor
 8. c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar
 9. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto
 10. a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor
 11. b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor
 12. c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto
 13. d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 14.06.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

 
Coordonatele seminarului:
Data: 16 iunie 2017, (0930 – 1330)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef
Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL

Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 20.05.2017

^C3AACC03E016C1D55380B68657C2B596CA21A4E5EEA29FA58E^pimgpsh_fullsize_distrDeterminarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă  într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:

 • Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
 • Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
 • Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
 • Operaţiile de retur a mărfurilor
 • Contabilitatea mărfurilor social importante
 • Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
 • Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
 • Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei

Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:

 • Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
 • Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
 • Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
 • Completarea documentelor de gestiune.
 • Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
 • Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
 • Studii practice în evidenţa contabilă;

O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 18.05.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 20 mai 2017, (0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca
 ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”, 03.06.2017

^8FB830FAAB12F44654765FCC3BB5BA4096FDA55BC705328D57^pimgpsh_fullsize_distrCosturile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

Atfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Plan de activitate:

  1. Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie.
  2. Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie:

2.1 Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2 Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3 Contabilitatea şi repartizarea  costurilor indirecte de producţie.
3. Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare.
4. Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale:
4.1 Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2 Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 01.06.2017 (inclusiv). Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 03 iunie 2017, (ora 0915- 1315)
Locaţie: Chişinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment