Archive for June, 2017

Seminar ,,Dizolvarea și radierea persoanelor juridice (SRL, ÎI)’’, 15.07.2017

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată, şi destul de complicată. Dizolvarea poate fi consecinţă unei situaţii de drept sau de fapt şi poate fi expresia voinţei asociaţilor (cazul dizolvării voluntare) sau a unor factori externi. Dizolvarea societăţii comerciale pregăteşte etapă lichidării patrimoniului.
Contextul economic nefavorabil, rezultatele financiare slabe în raport cu investiţia, schimbarea strategiei de business, relaţiile tensionate dintre asociaţi sunt cauze care pot duce la decizia de încetare a activităţii economice a firmei.
Seminarul este recomandat pentru: adiministratori, manageri, directori, contabili, juriști, etc pe înțelesul tuturor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare

Tematica:
1. Explicații legislativ juridice
2. Procesul inițial de dizolvare a firme
a) Dizolvarea și radierea benevolă a firmei
b) Dizolvarea forțată și radierea a firmei
3. Procesul final de dizolvare și radiere a firmei
• Etapa 1 – Dizolvarea firmei, aspecte interne
• Etapa 2 – Radierea firmei, aspecte externe
4. Aspecte fiscale și contabile la lichidarea firmei

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 13.07.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 15 iulie 2017, (09:15 – 12:15)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Advertisements

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’, 08.07.2017

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto
a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică
b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor
c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto
a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor
b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor
c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto
d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 06.07.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 8 iulie 2017, (09:30 – 13:30)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Семинар ,,Особенности учёта в строительных компаниях”, 01.07.2017

Строительная деятельность имеет свою специфику, которая сказывается на порядке ведения бухгалтерского учета в строительстве и налогового учета строительных фирм.
Сложности ведения бухгалтерского учета в строительстве, большой объем информации, колоссальная ответственность — все эти факторы требуют от бухгалтеров высокий уровень профессиональных знаний. Эти и другие вопросы будут рассматриваться в данном семинаре.
Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Тематика:
1. Учетная политика строительной организаций;
2. Организация учета поступления и использования строительных материалов;
3. Учёт договорных прямых и косвенных затрат строительства;
4. Учёт доходов по договорам на строительство;
5. Учёт расходов в строительстве.

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 500 леев, цена, которая включает информационный материал. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 29.06.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону.

Координаты семинара:
Дата: 1 июля 2017 г, (09:15 – 13:00)
Местность: Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 43
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail:klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţile contabilităţii în construcţii’’, 01.07.17

Activitatea în sfera construcțiilor își are particularitatile sale proprii, acestea afectând modul de contabilizare în construcție și impozitarea companiilor de construcții. Complexitatea contabilității în construcție se exprimă prin existența unui volum mare de informații, responsabilitate enormă, iar acești factori necesită un nivel ridicat de expertiză contabilă. Acestea și alte aspecte vor fi abordate în cadrul seminarului.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare
Tematica:
1. Principalele prevederi ale politicilor contabile în domeniul construcţiilor;
2. Contabilitatea intrării şi utilizării materialelor de construcţie;
3. Contabilitatea costurilor directe, indirecte şi de regie aferente contractelor de construcţie;
4. Contabilitatea veniturilor în construcţii;
5. Contabilitatea cheltuielilor în construcţii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 29.06.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 01 iulie 2017, (09:15 – 13:00)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: RUSĂ
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar ,,Gestiunea practică a mașinii de casă și control’’, 24.06.2017

^B58B8984CE30A012B0468367561251DF498021AAD12CEE0E07^pimgpsh_fullsize_distrLa acest eveniment vei descoperi și învăța strategii și metode simple, ușoare, noi și interesante, care GARANTEAZA REZULTATE EXTRAORDINARE pu manageri, antreprenori, contabili. Îți vor schimba calitatea vieții financiare în totalitate și te vor ajuta să devii liber financiar!
ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare
Tematica:
1. Noțiuni legislative de evidență în RM;
2. Înregistrarea mașinii de casă și control;
3. Evidenta practică, evitarea erorilor în evidență;
4. Amenzi și penalități în urma controlului fiscal;
5. Completarea registrului de casă. Închiderea anului financiar;
6. Privind păstrarea numerarului în caseria întreprinderii;
7. Instrucțiuni la primirea împrumuturilor;
8. Evidența contabilă al POS-Terminale.
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 22.06.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.
Coordonatele seminarului:
Data: 24 iunie 2017, (09:00 – 12:15)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Contacte:
MC ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment