Archive for August, 2017

Seminar “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 09.09.2017

^80D91242CF8B174C09518A0B4F4E1784725011FE5FE23F6B90^pimgpsh_fullsize_distrDeterminarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
• Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
• Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
• Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
• Operaţiile de retur a mărfurilor
• Contabilitatea mărfurilor social importante
• Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
• Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
• Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei
Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:
• Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
• Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
• Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
• Completarea documentelor de gestiune.
• Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
• Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
• Studii practice în evidenţa contabilă;
O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 07.09.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 09 septembrie 2017, (09:30 – 12:30)
Locaţie: Chişinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Advertisements

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 13.09.2017

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.
Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor Dvs., extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.
Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile;
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale;
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului);
Tema 5. Contabilitatea stocurilor;
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate;
Tema 7. Contabilitatea numerarului;
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor;
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu;
Tema 10. Contabilitatea datoriilor;
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor;
Tema 12. Contabilitatea veniturilor;
Tema 13. Situații financiare;
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15).

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs:Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
1750 lei – 19.07.2017 – 03.09.2017 (inclusiv)
2000 lei – 04.09.2017 – 12.09.2017

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 12.09.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 13.09.2017 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
Web: klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”, 16.09.2017

^8FB830FAAB12F44654765FCC3BB5BA4096FDA55BC705328D57^pimgpsh_fullsize_distrCosturile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

Atfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Plan de activitate:
1.Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie.
2.Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie:
2.1. Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2.Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3.Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.
3.Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare.
4.Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale:
4.1.Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2.Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email.
Achitările se acceptă până la data de 14.09.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 16 septembrie 2017, (ora 09:15- 13:15)
Locaţie: Chişinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Klubafaceri

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’, 23.09.2017

^BD8A2A188B4895FA80E4D2C75B6B6CB792FA17697D021030BD^pimgpsh_fullsize_distrÎn economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto
a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică
b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor
c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto
a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor
b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor
c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto
d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 21.09.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 23 septembrie 2017, (09:30 – 13:30)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Curs de perfecţionare a contabilităţii în agricultură, 30.09.17

^B60F03396B71A802A057A9F64F968FD62E13E7A78469F39473^pimgpsh_fullsize_distrScopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice;
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
5. Contabilitatea produselor agricole;
6. Aspecte privind peresabilități și pierderi produse agricole;
7. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
8. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
9. Evidenţa subvenţiilor în sfera agricolă;
10. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.
11. Raportare fiscală în agricultură.

Obiectivele acestui curs se focusează pe:
• utilizarea corectă a evidenței de specialitate în context agro-industrial,
• cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
• dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
• elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual, cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Cursul se bazează pe studii de caz (model de documente) şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor.

Tarif participare:
Pentru participarea la curs, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include pauza de masă şi materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 28.09.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data: 30 septembrie 2017, (09:30 – 15:30)
Locaţie: Chişinău, sect. Centru, str. Anton Pann 4.
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor, Contabil șef
Invitat special: Consultant (companie agricolă)

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
Site: https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Stabilirea duratei de funcţionare utilă a activelor conform Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat conform adresarării primite nr. 543 din 29 octombrie 2009 cu privire la raportarea mijlocului fix la o anumită categorie de proprietate din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale şi comunică următoarele.
Conform pct. 7 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărirea Guvernului Nr. 338 din 21.03.2003 mijloace fixe reprezintă active materiale (mijloace de muncă), al căror preţ unitar depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi care sînt prevăzute pentru utilizare pe o durată mai mare de un an în activităţile de producere, comerciale şi de altă natură, pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau care sînt destinate închirierii sau altor scopuri administrative.
Prevederile Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale poartă un caracter de recomandare pentru toate întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, cu excepţia instituţiilor publice. Prevederile punctului 87 al Catalogului menţionat sînt executorii pentru toate întreprinderile şi organizaţiile (pct. 6 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale).
Punctul 87 din Catalogul în cauză reglementează atribuirea fiecărei unităţi a mijloacelor fixe la categoria de proprietate în dependenţă de durata de funcţionare utilă.
Totodată, conform pct. 83 şi 84 din Catalog în unele cazuri întreprinderile şi organizaţiile pot stabili durata de funcţionare utilă a unor active concrete în baza restricţiilor stabilite de legislaţie asupra duratei de utilizare a acestor active sau a restricţiilor stabilite în contractele încheiate sau de termenul indicat în licenţă, în special asupra utilizării activelor nemateriale.
Pentru argumentarea duratei de funcţionare utilă a activelor care nu sînt indicate în Catalog se poate utiliza experienţa proprie a întreprinderii sau organizaţiei de exploatare a activelor similare, experienţa altor întreprinderi sau pot fi atraşi în aceste scopuri specialişti competenţi.
Astfel, în scopul raportării corecte a activului material menţionat în adresare la o anumită categorie de proprietate din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale urmează de a se ţine cont de prevederile normative enumerate.

Sursa: Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-982-7869 din 19.11.2009

, ,

Leave a comment

Seminar ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’, 22.08.2017

^105340794E1CC4E40900FA63DBDC56A39AFFB7AA98EDFEBDA1^pimgpsh_fullsize_distrÎn cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate comentarii legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare.
Seminarul este adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
• Aspecte legislative prinvind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
• Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
• Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
• Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
• Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.

Noi te ajutăm să descoperi, să înţelegi, să reuşesti a utiliza cu succes programul aspectelor juricice, civile, fiscale, contabile privind drepturile şi obligaţii salariaţiilor şi patronilor prin sfaturi unice.
Informaţia oferită poate fi uşor utilizată şi de către persoanele fizice, studenţi, etc.
Partcipanţii vor avea posibitatea să participe la discuţii şi să adreseze întrebări practice speciliști precum, Profesor – Contabil șef, Manager Serviciul Personal cu experienţe în domeniu.

Tarif participare seminar: Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 21.08.2017 (inclusiv). Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 22 august 2017, (17:30 – 20:30)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor – Contabil șef
Invitat special – Manager Serviciul Personal (Companie industrială)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment