Archive for November, 2017

Forum Antreprenorial – Contabil 04/17 tema ,,Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților’’, 28.11.17

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la cea de-a patra ediție a Forumului Antreprenorial – Contabil* care va fi organizat la Chișinău pe data de 28 noiembrie 2017.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe abordarea aspectelor ce țin de Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților. Amintim că controlul instituţiei muncii este un element necesar în activitatea economico-financiară a societăţii, o verigă a procesului de dirijare a statului, având ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a legislaţiei.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
a) Explicații legislative despre controlul în muncă
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului în muncă

Mai multă informație pe email sau telefon. Contul de plată se solicită prin email. Costul partcipării este de 250 lei. Termenul limită de înregistrare/achitare este 27.11.2017.

Coordonatele forumului:
Data începerii: 28.11.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist de profil în domeniul muncii

*Notă: Forumul Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 29.11.2017

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Situații financiare
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15)

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
Perioada 08.11.2017 – 17.11.2017 – 1750 lei,
Perioada 18.11.2017 – 28.11.2017 – 2000 lei.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 28.11.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data începerii: 29.11.2017 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar “Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale”, 25.11.2017

TVAPolitica fiscală a statului este elaborată în urma unui proces deosebit de complex, care urmărește protejarea intereselor economice și implicit politico-sociale ale societății. În cadrul acestui proces, o importanță deosebită o reprezintă ‘eficiența fiscalității’, de care este absolut necesar să se tină seama. Astfel, acest seminar își propune să abordeze aspecte privind cadrul legislativ, modalitățile de calculare și de contabilizare privind TVA a bunurilor și serviciilor.

La eveniment sînt invitați să participe studenți, economiști, contabili și antreprenori.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

 Tematica:

1. Taxa pe valoarea adăugată: cadrul legislativ.
2. Locul livrării şi determinarea obligaţiei fiscale privind TVA
3. Modalitatea de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile
4. Aspecte contabile privind TVA la procurarea-vânzarea de bunuri şi servicii
a) Contabilitatea TVA la procurări de bunuri şi servicii pe teritoriul RM, cât şi din import
b) Contabilitatea TVA aferentă activelor depuse ca aport la capitalul social
c) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor primite în alte scopuri decât cele de întreprinzător
d) Contabilitatea TVA aferentă operaţiunilor de returnare şi reducere de preţ a mărfurilor
e) Contabilitatea TVA la livrări de bunuri şi servicii cu achitarea la termen şi în avans
f) Contabilitatea TVA aferente vânzărilor de imobilizări corporale şi necorporale
g) Contabilitatea TVA aferentă exportului de bunuri şi servicii, restituirea TVA
5. Aspecte contabile privind TVA la procurări şi livrări specifice
a) Contabilitatea TVA aferentă diferenţelor de sumă
b) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor vândute la un preţ mai mic decât valoarea contabilă a acestora
c) Modalitatea determinării proratei privind TVA
6. Raportarea fiscală privind TVA
a) Modul de întocmire a registrului de evidenţă a procurărilor şi livrărilor
b) Modul de întocmire a declaraţiei privind TVA
c) Sancţiuni privind TVA

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include materialul informativ și pauza de masă. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 23.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 25 noiembrie 2017, (09:15 – 15:15)
Locaţie: Chişinău, str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Aspecte contabile privind mijloacele fixe”, 18.11.2017

^0C97D77F62BE88BABFBFCA6F819829AA5556EDDC323E43C4FB^pimgpsh_fullsize_distr

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
 2. Intrarea mijloacelor fixe
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
 4. Reparaţia mijloacelor fixe
 5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
 6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
 7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
 8. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 9. Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
 10. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
 11. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe.
 12. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 16.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 18 noiembrie 2017, (0915 – 1315)
Locaţie:
 Chișinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 03/17 Controlul fiscal, drepturile și obligațiile părților

ControlMarca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la cea de-a trea ediție a Forumului Antreprenorial – Contabil* care va fi organizat la Chișinău pe data de 09 noiembrie 2017.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe abordarea aspectelor ce țin de Efectuarea controlului fiscal, drepturile și obligațiile părților. Amintim că controlul de  stat este  un element  necesar  în  activitatea economico-financiară  a societăţii, o verigă a procesului de dirijare  a statului, avînd ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a  legislaţiei.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
a) Explicații legislative despre controlul fiscal
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului fiscal
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului fiscal.

Mai multă informație pe email, sau telefon. Contul de plată, se solicită prin email. Costul partcipării este de 250 lei. Termenul limită de înregistrare/achitare este 07.11.2017.

Coordonatele forumului:
Data începerii: 09.11.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, str. Dacia 23
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef

*Notă: Forumul Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment