Persoanele care lucrează cu ziua sau sezonier vor putea munci legal

Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri are drept scop reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.
Proiect reglementează raporturile de muncă temporare ale zilierilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor, în derogare de la prevederile Codului Muncii. Domeniul în care pot fi desfăşurate activităţi necalificate cu caracter ocazional este Agricultura.

Potrivit proiectului, durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 8 ore, 5 ore – pentru persoanele în vârstă de la 15 la 16 ani şi 7 ore – pentru persoanele în vârstă de la 16 la 18 ani.
Timpul de muncă a zilierului nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. De asemenea, se prevede ca durata activităţii, executate de un lucrător zilier pentru acelaşi beneficiar, să nu depăşească 90 de zile într-un an calendaristic. Se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înţelegerii dintre beneficiar şi ziler.

Conform proiectului se prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern. Totodată, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier se va efectua de către beneficiar, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare. Conform proiectului, din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de către zilier nu se reţin contribuţii de asigurări sociale de stat şi nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă procentuală.

Astfel, zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarul va fi obligat să întreţină Registrul de evidenţă a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, precum şi să transmită extrasul din Registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv şi pe suport electronic.

Beneficiarul are obligaţia să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de către ziler, iar în cazul survenirii unor accidente de muncă beneficiarul urmează să întreprindă măsurile de rigoare.

Legea o găsiți: aici
Sursa: unimedia.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s