Seminar „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”, 23.11.2019

^0C97D77F62BE88BABFBFCA6F819829AA5556EDDC323E43C4FB^pimgpsh_fullsize_distrSeminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Aici

 Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
 2. Intrarea mijloacelor fixe
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
 4. Reparaţia mijloacelor fixe
 5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
 6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
 7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
 8. Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
 9. Constatarea datelor în raport de depreciere (Se oferă model de raport)
 10. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe
 11. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe
 12. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale(Conform modificări din 01.01.2019)

Tarif participare seminar: Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1050 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 21.11.2019. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 23 noiembrie 2019, (09:00 – 16:00)
Locaţie: Chișinău, Str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Trainer – Contabil șef (Sector industrial, peste 1000 de mijloace fixe în gestiune)

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s