Archive for category Uncategorized

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 24.01.2018

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Situații financiare
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15)

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
Perioada 12.12.2017 – 07.01.2018 – 1750 lei,
Perioada 08.01.2018 – 23.01.2018 – 2000 lei.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 23.01.2018 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data începerii: 24.01.2018 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Cеминар ,,Порядок заполнения декларации о подоходном налоге, VEN 12”, 09.12.2017

^1E34510C99E1F11C790049812CAD7E8B5D29BDAF0734A9660E^pimgpsh_fullsize_distrВ рамках настоящего интерактивного семинара будут представлены практические аспекты, по заполнению Декларации VEN относящиеся к налоговой и бухгалтерской отчётности.

Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Цели семинара фокусируются на:
Детальном понимании затребованной информации и способах заполнения;
Раскрытие новых данных и их влияние на использованные информационные системы и способах проверки, а также порядка заполнения;
Взаимодействие со специалистами из области финансов и бухгалтерской отчетности, извлекая выгоду из их опыта в рамках сессии вопросов и ответов.

Тематика:

 1. Этапы закрытия финансового результата
 2. Учет и налоговые аспекты доходов (облагаемые и необлагаемые налогом)
 3. Учет и налоговые аспекты расходов (вычитаемые и не подлежащие вычету)
 4. Заполнение ведомости износа основных средств в целях налогообложения
 5. Налоговые вопросы при заполнении декларации по подоходному налогу (форма VEN)

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 1500 леев, цена, которая включает информационный материал и обед. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 07.12.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону. 

Координаты семинара:
Дата: суббота, 09 декабря 2017 г, (0915 – 1530)
Местность: Кишинёв, ул. А. Панн 4
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Инструкторы: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер, специалист в области налогов

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”, 02.12.2017

^8FB830FAAB12F44654765FCC3BB5BA4096FDA55BC705328D57^pimgpsh_fullsize_distrCosturile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Astfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă.

Tematica:
1.Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie.
2.Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie:
2.1. Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2.Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3.Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.
3.Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare.
4.Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale:
4.1.Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2.Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email.
Achitările se acceptă până la data de 30.11.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 02 decembrie 2017, (ora 09:15- 13:15)
Locaţie: Chişinău, Bulevardul Dacia 23, et. 3
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit, VEN 12” 16.12.2017

Forma VEN +În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN din domeniul Fiscalității și Contabilității.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Obiectivele seminarului se focusează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și în modul de verificare și completare;
Interacțiune cu specialiști din domeniul fiscal – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:
1. Etapele închiderii Situațiilor Financiare
2. Aspecte contabile și fiscale privind veniturile (impozabile și neimpozabile)
3. Aspecte contabile și fiscale privind cheltuielile (deductibile și nedeductibile)
4. Completarea Borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
5. Aspecte fiscale privind completarea declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN)
6. Aspecte speciale, deducerilor aferente activităţii de întreprinzător (VEN)

Tarif participare seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1500 lei, preţ ce include materialul informativ și prânzul. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 14.12.2017.
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 16 decembrie 2017, (0915 – 1530)
Locaţie: Chișinău, Anton Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialiști fiscal -contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 29.11.2017

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Situații financiare
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15)

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
Perioada 08.11.2017 – 17.11.2017 – 1750 lei,
Perioada 18.11.2017 – 28.11.2017 – 2000 lei.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 28.11.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data începerii: 29.11.2017 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar “Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale”, 25.11.2017

TVAPolitica fiscală a statului este elaborată în urma unui proces deosebit de complex, care urmărește protejarea intereselor economice și implicit politico-sociale ale societății. În cadrul acestui proces, o importanță deosebită o reprezintă ‘eficiența fiscalității’, de care este absolut necesar să se tină seama. Astfel, acest seminar își propune să abordeze aspecte privind cadrul legislativ, modalitățile de calculare și de contabilizare privind TVA a bunurilor și serviciilor.

La eveniment sînt invitați să participe studenți, economiști, contabili și antreprenori.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

 Tematica:

1. Taxa pe valoarea adăugată: cadrul legislativ.
2. Locul livrării şi determinarea obligaţiei fiscale privind TVA
3. Modalitatea de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile
4. Aspecte contabile privind TVA la procurarea-vânzarea de bunuri şi servicii
a) Contabilitatea TVA la procurări de bunuri şi servicii pe teritoriul RM, cât şi din import
b) Contabilitatea TVA aferentă activelor depuse ca aport la capitalul social
c) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor primite în alte scopuri decât cele de întreprinzător
d) Contabilitatea TVA aferentă operaţiunilor de returnare şi reducere de preţ a mărfurilor
e) Contabilitatea TVA la livrări de bunuri şi servicii cu achitarea la termen şi în avans
f) Contabilitatea TVA aferente vânzărilor de imobilizări corporale şi necorporale
g) Contabilitatea TVA aferentă exportului de bunuri şi servicii, restituirea TVA
5. Aspecte contabile privind TVA la procurări şi livrări specifice
a) Contabilitatea TVA aferentă diferenţelor de sumă
b) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor vândute la un preţ mai mic decât valoarea contabilă a acestora
c) Modalitatea determinării proratei privind TVA
6. Raportarea fiscală privind TVA
a) Modul de întocmire a registrului de evidenţă a procurărilor şi livrărilor
b) Modul de întocmire a declaraţiei privind TVA
c) Sancţiuni privind TVA

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include materialul informativ și pauza de masă. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 23.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 25 noiembrie 2017, (09:15 – 15:15)
Locaţie: Chişinău, str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Aspecte contabile privind mijloacele fixe”, 18.11.2017

^0C97D77F62BE88BABFBFCA6F819829AA5556EDDC323E43C4FB^pimgpsh_fullsize_distr

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
 2. Intrarea mijloacelor fixe
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
 4. Reparaţia mijloacelor fixe
 5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
 6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
 7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
 8. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 9. Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
 10. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
 11. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe.
 12. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 16.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 18 noiembrie 2017, (0915 – 1315)
Locaţie:
 Chișinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment