3. Curs Evidența Întreprinzătorilor Individuali și Gospodăriilor Țărănești. Aspecte contabile şi fiscale

Tematica

  1. Modul de ţinere a evidenţei contabile şi răspunderea acesteia;
  2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
  3. Contabilitatea proprietăţilor pentru care se calculează uzura/amortizarea;
  4. Contabilitatea stocului şi a numerarului;
  5. Inventarierea patrimoniului;
  6. Prezentarea şi completarea rapoartelor/dărilor de seamă specifice Î.I și G.Ț.