3. Curs Particularităţile activităţii ÎI. Aspecte contabile şi fiscale

Tematica:
1. Aspecte generale privind înfiinţarea Î.I. şi G.Ţ. – avantaje şi dezavantaje;
2. Modul de ţinere a evidenţei contabile şi răspunderea acesteia;
3. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
4. Contabilitatea proprietăţilor pentru care se calculează uzura/amortizarea;
5. Contabilitatea stocului şi a numerarului;
6. Inventarierea patrimoniului;
7. Prezentarea şi completarea rapoartelor/dărilor de seamă specifice Î.I. şi G.Ţ.

Advertisements