Seminar “Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale”, 25.11.2017

TVAPolitica fiscală a statului este elaborată în urma unui proces deosebit de complex, care urmărește protejarea intereselor economice și implicit politico-sociale ale societății. În cadrul acestui proces, o importanță deosebită o reprezintă ‘eficiența fiscalității’, de care este absolut necesar să se tină seama. Astfel, acest seminar își propune să abordeze aspecte privind cadrul legislativ, modalitățile de calculare și de contabilizare privind TVA a bunurilor și serviciilor.

La eveniment sînt invitați să participe studenți, economiști, contabili și antreprenori.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

 Tematica:

1. Taxa pe valoarea adăugată: cadrul legislativ.
2. Locul livrării şi determinarea obligaţiei fiscale privind TVA
3. Modalitatea de determinare a valorii impozabile a livrării impozabile
4. Aspecte contabile privind TVA la procurarea-vânzarea de bunuri şi servicii
a) Contabilitatea TVA la procurări de bunuri şi servicii pe teritoriul RM, cât şi din import
b) Contabilitatea TVA aferentă activelor depuse ca aport la capitalul social
c) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor primite în alte scopuri decât cele de întreprinzător
d) Contabilitatea TVA aferentă operaţiunilor de returnare şi reducere de preţ a mărfurilor
e) Contabilitatea TVA la livrări de bunuri şi servicii cu achitarea la termen şi în avans
f) Contabilitatea TVA aferente vânzărilor de imobilizări corporale şi necorporale
g) Contabilitatea TVA aferentă exportului de bunuri şi servicii, restituirea TVA
5. Aspecte contabile privind TVA la procurări şi livrări specifice
a) Contabilitatea TVA aferentă diferenţelor de sumă
b) Contabilitatea TVA aferentă bunurilor vândute la un preţ mai mic decât valoarea contabilă a acestora
c) Modalitatea determinării proratei privind TVA
6. Raportarea fiscală privind TVA
a) Modul de întocmire a registrului de evidenţă a procurărilor şi livrărilor
b) Modul de întocmire a declaraţiei privind TVA
c) Sancţiuni privind TVA

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include materialul informativ și pauza de masă. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 23.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 25 noiembrie 2017, (09:15 – 15:15)
Locaţie: Chişinău, str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Advertisements

Leave a comment

Seminar „Aspecte contabile privind mijloacele fixe”, 18.11.2017

^0C97D77F62BE88BABFBFCA6F819829AA5556EDDC323E43C4FB^pimgpsh_fullsize_distr

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
 2. Intrarea mijloacelor fixe
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
 4. Reparaţia mijloacelor fixe
 5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
 6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
 7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
 8. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 9. Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
 10. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
 11. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe.
 12. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 16.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 18 noiembrie 2017, (0915 – 1315)
Locaţie:
 Chișinău, Str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 03/17 Controlul fiscal, drepturile și obligațiile părților

ControlMarca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la cea de-a trea ediție a Forumului Antreprenorial – Contabil* care va fi organizat la Chișinău pe data de 09 noiembrie 2017.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe abordarea aspectelor ce țin de Efectuarea controlului fiscal, drepturile și obligațiile părților. Amintim că controlul de  stat este  un element  necesar  în  activitatea economico-financiară  a societăţii, o verigă a procesului de dirijare  a statului, avînd ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a  legislaţiei.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
a) Explicații legislative despre controlul fiscal
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului fiscal
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului fiscal.

Mai multă informație pe email, sau telefon. Contul de plată, se solicită prin email. Costul partcipării este de 250 lei. Termenul limită de înregistrare/achitare este 07.11.2017.

Coordonatele forumului:
Data începerii: 09.11.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, str. Dacia 23
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef

*Notă: Forumul Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 02/17 Noile reguli ale facturii

^7822CC5D1E82E94BACED758D130067C01ABB8D2810F271BDFA^pimgpsh_fullsize_distrMarca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la o ediție specială a Forumului care va fi organizat la Chișinău pe data de 26 octombrie 2017.

Scopul Forumului Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

 

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe Examinarea noilor reguli ale facturii fiscale din 28.10.2017. Amintim că în Monitorul Oficial din 06.10.2017 a fost publicat Ordinul nr. 351 din 28.09.2017 cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA. Astfel, în Ordin au fost operate mai multe modificări importante cu privire la modul de completare a Declarației privind TVA.În contextul celor expuse mai sus, în cadrul acestei ediții ale forumului vor fi abordate modificările efectuate asupra formulalelor Factura și Declarația TVA.

Forumul va include următoarele subiecte:
1. Regulile de gestionare facturilor din 28.10.2017
2. Regulie de gestionare a Declarației TVA din 28.10.2017
3. Întrebări și răspunsuri

Mai multă informație pe email, sau telefon. Contul de plată, se solicită prin email. Costul partcipării este de 200 lei.
Termenul limită de înregistrare/achitare este 24.10.2017

Coordonatele forumului:
Data începerii: 26.10.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, str. Dacia 23
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker 1: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef
Speaker 2: Specialist în domeniul fiscal

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

 

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 01/17 tema Noile reguli ale facturii

^7822CC5D1E82E94BACED758D130067C01ABB8D2810F271BDFA^pimgpsh_fullsize_distrMarca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la prima ediție a Forumului care va fi organizat la Chișinău pe data de 25 octombrie 2017.

Scopul Forumului Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe Examinarea noilor reguli ale facturii fiscale din 28.10.2017. Amintim că în Monitorul Oficial din 06.10.2017 a fost publicat Ordinul nr. 351 din 28.09.2017 cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA. Astfel, în Ordin au fost operate mai multe modificări importante cu privire la modul de completare a Declarației privind TVA.

În contextul celor expuse mai sus, în cadrul primei ediții ale forumului vor fi abordate modificările efectuate asupra formulalelor Factura și Declarația TVA.

Forumul va include următoarele subiecte:

 • Regulile de gestionare facturilor din 28.10.2017
 • Regulie de gestionare a Declarației TVA din 28.10.2017
 • Întrebări și răspunsuri

Mai multă informație pe email, sau telefon. Contul de plată, se solicită prin email. Costul partcipării este de 200 lei.
Termenul limită de înregistrare/achitare este 23.10.2017

Coordonatele forumului:
Data începerii: 25.10.2017 (ora: 1800-2000)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, str. Dacia 23
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker 1: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef 
Speaker 2: Specialist în domeniul fiscal

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com 
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar “Aspecte contabile privind evidenţa TVA”, 04.11.2017

^544A93DCA2C39409DE5C1671F67613B462B471EC23F8D30C66^pimgpsh_fullsize_distrPolitica fiscală a statului este elaborată în urma unui proces deosebit de complex, care urmărește protejarea intereselor economice și implicit politico-sociale ale societății. În cadrul acestui proces, o importanță deosebită o reprezintă ‘eficiența fiscalității’, de care este absolut necesar să se tină seama. Astfel, acest seminar își propune să abordeze aspecte privind cadrul legislativ, modalitățile de calculare și de contabilizare privind TVA a bunurilor și serviciilor.
La eveniment sînt invitați să participe studenți,economiști,contabili și antreprenori.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Taxa pe valoarea adăugată: obiectul legislativ.
2. Locul livrării şi determinarea trecerii cont a TVA
3. Modalitatea calculării TVA, aspecte contabile
4. Aspecte contabile privind TVA la procurări de bunuri şi servicii
a) TVA procură de bunuri şi servicii prin transfer şi numerar
b) TVA privind primire acvitelor ca aport la capitalul social
c) TVA aferentă bunurilor (serviciilor) primite cu titlu gratuit
d) TVA primite la preţ redus s-au mai mic decât cel de piaţă
e) TVA primite în alte scopuri decît antreprenoriale
f) TVA în cazul bunurilor lipsă, diferite situaţii
g) TVA la bunuri şi servicii în alte activităţi, decît cele antreprenoriale
h) TVA în procurările efectuate în/din zonele economice libere.
i) TVA aferentă la importul bunurilor şi serviciilor
5. Aspecte contabile privind TVA la livrări de bunuri şi servicii
a) TVA la livrări de bunuri şi servicii cu achitarea la termern şi avans primit
b) TVA privind la livrările în bază de reducere
c) TVA în livrările efectuate de mărfurilor agricole şi social importante
d) TVA aferente vânzărilor de imobilizări corporale şi necorporale
e) TVA la vânzări de active circulante
f) TVA în operaţiile de returnare a bunurilor vîndute
g) TVA în livrări cu plata în rate şi în tranzit
h) TVA în operaţiunile de export a bunurilor şi serviciilor
6. Aspecte contabile privind TVA la procurări şi livrări specifice
a) TVA privind din operaţiile diferenţe de sumă.
b) TVA în comercializarea marfurilor din consignaţie
c) TVA din operaţiile de prelurare a materialelor
d) TVA comercializate sub costul contabil a mărfurilor şi servicii
e) TVA în operaţiile de leasing (arendă, locaţiune)
f) Reluarea TVA din creanţe şi datorii compromise
g) Modalitatea determinării prorata TVA
h) Amenda şi sancţuni privind TVA
7. Raportarea fiscală privind TVA
a) Aspecte privind registrul de procurări şi livrări la TVA
b) Raportarea declaraţiei TVA12
c) Restituire TVA, aspecte contabile şi fiscale

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 900 lei, preţ ce include materialul informativ și pauza de masă. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 02.11.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 04 noiembrie 2017, (09:15 – 15:45)
Locaţie: Chişinău, Bulevardul Dacia 23, et. 3
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’, 28.10.2017

^BD8A2A188B4895FA80E4D2C75B6B6CB792FA17697D021030BD^pimgpsh_fullsize_distrÎn economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto
a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică
b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor
c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto
a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor
b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor
c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto
d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 26.10.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.
Coordonatele seminarului:
Data: 28 octombrie 2017, (09:30 – 13:30)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment