Servicii contabile

Contabilitate financiară a firmei
• Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
• Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării;
• Perfectarea documentelor de casă şi bancă;
• Perfectarea actelor de verificare cu contragenţi;
• Calculul impozitelor şi taxelor, darilor de seamă lunare;
• Calculul salariilor, concedialelor şi a foilor de boală, a impozitelor aferente acestora;
• Retur de marfă;
• Pregatim actele pentru deplasarea salariaților în scop de servici, calculam diurna şi cheltuielile de transport etc;
• Inventarierea mărfurilor/materialelor/creanţelor/datoriilor, pregătirea actelor pe rebut, perisabilitate etc;
• Pregătirea documentelor transport marfă/pasageri, foi de parcurs şi contabilizarea casării combustibilului;
• Contabilizarea operaţiunilor de delegaţie, de reprezentanţă, donaţii etc;
• Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar,cartea mare;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
• Informări asupra situaţiei financiar-contabile a societăţii;
Contabilitate de gestiune a firmei
• Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
• Contabilitatea fişelor de magazie;
• Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
• Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum/notelor de predare;
• Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vînzări;
• Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
• Contabilitatea importurilor şi exporturilor;
• Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii;
• Prelucrarea facturilor către clienţi.
Supravegherea contabilităţii
• Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
• Asistenţă în vederea organizării departamentului de contabilitate;
• Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii;
• Verificarea lunară a înregistrărilor făcute de client;
• Stabilirea obligaţiilor de plata lunară şi trimestrială, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
• Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
• Stabilirea obligaţiilor de plata lunară şi trimestrială;
• Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
• Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil;
• Verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele.
Refacerea evidenţei contabile
• Corectarea erorilor de înregistrări contabile;
• Corectarea erorilor de calcul la impozite şi taxe;
• Corelarea declaraţiilor fiscale cu evidenţele contabile;
• Întocmirea documentelor emise pentru perioada refăcută.
Meditare financiar-contabilă
• Serviciile de analiză a performanţelor financiare ale societăţii şi serviciile de consultanţă financiară şi fiscală se adresează tuturor societăţilor ce doresc o colaborare profesională în domeniu.
• Asistenţă contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.