Servicii resurse umane

Administrare personal:
• Gestionarea (întocmire/actualizare) dosarelor de personal;
• Întocmirea contractelor individuale de muncă;
• Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
• Întocmirea documentaţiei pentru încetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de muncă;
• Întocmirea documentaţiei privind abaterile disciplinare;
• Consultanţă în păstrarea evidenţei privind prezenţa salariaţilor;
• Consultanţă în privinţa planificării şi evidenţei concediilor de odihnă;
• Consultanţă în toate problemele de legislaţia muncii;
• Întocmirea de rapoarte la solicitarea clientului;
• Suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.
Serviciul de salarizare:
• Verificarea şi procesarea pontajului lunar şi a tuturor datelor necesare calculului salarial;
• Verificarea certificatelor de concediu medical;
• Calculul salarial;
• Livrarea documentelor rezultate din calculul salarial: statul de salarii, fluturaşi de salarii, notă contabilă;
• Evidenţă concediilor de odihnă și medicale;
• Generarea rapoartelor statistice, medicale, sociale, fiscal și transmiterea lor;
• Întocmire de adeverinţe de salariat;
• Consultanţă în problemele de salarizare;
• Întocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului.
Consultanță resurse umane:
• Consultanţă privind încheierea/modificarea/suspendarea/încetarea contractelor individuale de muncă;
• Consultanţă privind clauzele specifice cuprinse în contractul de muncă;
• Elaborarea organigramei şi a fişelor de post;
• Consultanţă în elaborarea criteriilor de evaluare a performanţei angajaţilor;
• Întocmirea Regulamentului Intern sau consultanţă la întocmirea acestuia;
• Consultanţă în întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.