11. Seminar ,,Completarea situaţiilor financiare şi Declaraţiei impozit pe venit VEN12’’

Tematica:
1. Pregătirea închiderii situaților financiare;
2. Aspecte fiscale privind veniturile;
3. Aspecte fiscale privind cheltuielile;
4. Completarea Borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
5. Întocmirea Declaraţiei impozit pe venit;
6. Aspecte financiar – contabile la întocmirea politicilor contabile.