12. Seminar ,,Aspecte contabile ale costului produselor și serviciilor’’

Tematica:
1. Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie;
2. Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie;
3. Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
4. Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
5. Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţi;
6. Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare;
7. Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale;
8. Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
9. Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie