13. Seminar ,,Particularitățile contabilității în construcții’’

Tematica:
1. Principalele prevederi ale politicilor contabile în domeniul construcţiilor;
2. Contabilitatea intrării şi utilizării materialelor de construcţie;
3. Contabilitatea costurilor directe, indirecte şi de regie aferente contractelor de construcţie;
4. Contabilitatea veniturilor în construcţii;
5. Contabilitatea cheltuielilor în construcţii.