15. Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto;
a) Normele de consum al combustibilului;
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor;
c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor;
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto;
a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnic;
b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor;
c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar;
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto;
a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor;
b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor;
c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto;
d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto.