16. Seminar ,,Dizolvarea și radierea persoanelor juridice (SRL, ÎI)’’

Tematica:
1. Explicații legislativ juridice
2. Procesul inițial de dizolvare a firme
a) Dizolvarea și radierea benevolă a firmei
b) Dizolvarea forțată și radierea a firmei
3. Procesul final de dizolvare și radiere a firmei
• Etapa 1 – Dizolvarea firmei, aspecte interne
• Etapa 2 – Radierea firmei, aspecte externe
4. Aspecte fiscale și contabile la lichidarea firmei