18. Seminar Aspecte contabile ale veniturilor și cheltuielilor în operațiuni specifice

Tematica:

  1. Prestări servicii;
  2. Reflectarea facturilor fiscale aferente bunurilor, serviciilor primite cu întîrziere;
  3. Returnarea și reducerea prețurilor, certificatele cadou;
  4. Înstrăinarea altor active circulante;
  5. Înstrăinarea mijloacelor fixe (vînzare, inclusiv mijloacele fixe depuse în capitalul social, donație etc.);
  6. Subvențiile și granturi primite;
  7. Normarea legisltativă a cheltuielilor de delegații și reprezentanță;
  8. Aplicarea cheltuielilor în scopuri de filantropie şi sponsorizare