20. Seminar Cadrul Legal și instituțional în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM)

Tematica:

  1. Aplicarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă;
  2. Accidentele de muncă;
  3. Controlul de Stat în domeniul siguranței ocupaționale;
  4. Modificări recente și de perspectivă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.
  5. Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.