3. Seminar „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe după SNC”

Tematica:
1. Evidenţa legislativă, clasificare și evaluarea lor
2. Intrarea mijloacelor fixe
3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
4. Reparaţia mijloacelor fixe
5. Deprecierea imobilizărilor corporale (mijloace fixe)
6. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
7. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
8. Particularităţile evidenții resurselor minerale.
9. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale