5. Seminar consultativ ,,Gestiunea practică a mașinii de casă și control’’

Tematica:
1. Noțiuni legislative de evidență în RM;
2. Înregistrarea mașinii de casă și control;
3. Evidenta practică, evitarea erorilor în evidență;
4. Amenzi și penalități în urma controlului fiscal;
5. Completarea registrului de casă. Închiderea anului financiar;
6. Privind păstrarea numerarului în caseria întreprinderii;
7. Instrucțiuni la primirea împrumuturilor;
8. Evidența contabilă al POS-Terminale.