6. Seminar consultativ ,,Aspecte contabile privind remunerarea muncii’’

Tematica:
1. Aspecte legislative privind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
2. Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
3. Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
4. Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
5. Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.