7. Seminar ,,Deprecierea activelor’’

Tematica:
1. Explicaţii legislative privind deprecierea activelor;
2. Deprecierea activelor după SNC;
3. Constatarea datelor în raport de depreciere;
4. Ajustările contabile privind deprecierea activelor;
5. Tratamentul fiscal al ajustărilor pentru deprecierea activelor.