8. Seminar ,,Politici contabile, acţiuni practice la cerinţele SNC’’

Tematica:
1. Model de elaborare la politici contabile (model electronic)
2. Anexe la politici contabile